Infrastruktura Silnice

Nejen billboardy. Firmy porušují zákon i s reklamou na mostech.

Reklamy na mostech nad silnicemi I. třídy dál zůstávají i přes zákaz. Snímek z 8.9. 2017 z Liberce, kde most patřící městu kříží silnice I/35. Foto: Jan Sůra
Reklamy na mostech nad silnicemi I. třídy dál zůstávají i přes zákaz. Snímek z 8.9. 2017 z Liberce, kde most patřící městu kříží silnice I/35. Foto: Jan Sůra

Reklamní agentury mají problém s dodržováním zákona zakazující reklamu v blízkosti dálnic a silnic I. třídy nejen v případě billboardů. Nad českými dálnicemi a silnicemi visí tisíce reklamních panelů na silničních a železničních mostech, které tam jsou od 1. září už nelegálně. Problém se zákonem má i polostátní Railreklam.

Mluvčí ministerstva dopravy i Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) potvrdili, že zákon počítá i s mosty.  „Reklam na mostech, které jsou v ochranných pásmech dálnic/silnic I. třídy, se zákon dotýká stejně jako billboardů,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký. „U těchto ploch, které jsou v ochranné pásmu dálnic a silnic I. třídy, se bude postupovat stejně; zákon se vztahuje i na reklamní plochy na mostech,“ dodal mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Oproti billboardům, které jsou umístěny většinou na jejich pozemcích,  musí ŘSD řešit i fakt, že mosty patří většinou někomu jinému, nejčastěji městům a obcím, krajům nebo Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Podle informací serveru Zdopravy.cz se problém týká více než tří stovek mostů, na každém je přitom z každé strany často i více než pět různých reklam.

Reklamy na mostech se vyhnuly akci s vylepením české vlajky na billboardy firmami sdružených Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR). Nalepení vlajky je podle jejich právního výkladu cestou, jak mají legalizovat nedodržování zákona. „Bohužel na téma mostů nemám od členů našeho svazu žádnou informaci. Asi bude vhodnější se obrátit přímo na konkrétní provozovatele,“ odpověděli po několika dnech předseda SPVR Marek Pavlas.

Zákon už teď nedodržuje například společnost Railreklam, která spravuje všechny mosty jako reklamní zařízení pro SŽDC. V té mají většinový podíl České dráhy, jde tedy v podstatě o polostátní firmu. Zbytek podílu má společnost BigBoard, která rovněž i přes pětiletou lhůtu odmítla billboardy od dálnic odstranit. Jednatel Railreklam Alexandr Křížek v pátek uvedl, že řešení reklamy na mostech je v procesu a více informací slíbil dodat v pondělí.

SŽDC nelegální reklamu na mostech neřeší, neví ani přesně, kolik ji vlastně pronájem mostů pro reklamu vynáší. „Práva na prodej reklamního prostoru jak na nádražích, tak i u ostatní  železniční infrastruktury má společnost Railreklam. Ta nám na základě smluvního vztahu odvádí finanční částky za prodanou reklamu. Soupis výnosů z jednotlivých reklamních nosičů není součástí vyúčtování,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

ŘSD v pátek začalo sčítat billboardy, které jejich majitelé neodstranili z takzvaného ochranného pásma. Celkem by mělo od komunikací postupně zmizet na 3000 reklamních ploch ze zhruba 25 tisíc. Kompletní soupis poutačů bude mít úřad do úterý odpoledne.