Nejdelší tunel na Slovensku je blíže k realitě, projekt získal důležitý souhlas

Možná podoba východního portálu tunelu Karpaty Zdroj: Bratislavský samosprávný krajMožná podoba východního portálu tunelu Karpaty Zdroj: Bratislavský samosprávný kraj

Bratislava si od tunelu slibuje citelnou úlevu od tranzitní dopravy na vnitroměstském úseku dálnice D1.

Slovenské ministerstvo životního prostředí odsouhlasilo výstavbu tunelu Karpaty v Malých Karpatech u Bratislavy. V publikovaném závěrečném stanovisku v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) se rezort přiklonil k variantě projektu V3A.

Téměř 12 kilometrů dlouhý tunel má být nejdelším na Slovensku, vznikne na trase Rača – Záhorská Bystrica. Významný projekt bude součástí obchvatu Bratislavy, tedy dálnice D4. Slovenské hlavní město si od něj slibuje citelnou úlevu od tranzitní dopravy na vnitroměstském úseku dálnice D1.

Navrhovaná varianta má splňovat původní předpoklad vedení dálnice D4 jako velkého dálničního okruhu kolem Vídně a Bratislavy. Začátek řešeného území se nachází severovýchodně od bratislavské Rače, vyústění se plánuje severozápadně od obce Marianka. Úsek dálnice má končit v mimoúrovňové křižovatce Záhorská Bystrica, kde se napojí na úsek Stupava Jih a křižovatku dálnic D4 a D2 vedoucí od Brna.

Před třemi lety byla cena stavby odhadovaná na miliardu eur, dnes to bude pravděpodobně mnohem více. S financováním by mohl pomoci soukromý sektor v rámci tzv. PPP projektu. Kdy by se mohlo začít stavět, zatím není jasné, zbývá dokončit územní a stavební řízení či vybrat zhotovitele. Celková doba výstavby by mohla být asi 5 až 6 let.

Další zvažované varianty projektu počítaly s kratším tunelem, zvolená varianta V3A je podle rezortu nejpříznivější zejména z hlediska únosnosti jejího vlivu na životní prostředí. Délka hloubeného tunelu budovaného shora bude od východního portálu 140 metrů, od západního portálu 1 570 metrů. Ve zbývajících 10 050 metrech bude tunel ražen. Šířka dálnice bude 26,5 metru, navrhovaná rychlost je 120 kilometrů za hodinu.

Obchvat Bratislavy včetně připravovaného tunelu Karpaty (Oranžově, přerušovaně)Zdroj: Bratislavský samosprávný kraj

Obchvat Bratislavy včetně připravovaného tunelu Karpaty (Oranžově, přerušovaně)
Zdroj: Bratislavský samosprávný kraj

Tagy D1 Slovensko D4 Slovensko Malé Karpaty obchvat Bratislavy slovensko tunel tunel Karpaty
42 komentářů