Nehod na vodě výrazně ubylo, polovina jich připadá na amatéry na Baťově kanálu

Zdymadlo na Vltavě, foto: Zdopravy.czZdymadlo na Vltavě, foto: Zdopravy.cz

V letošní plavební sezoně se stalo 11 plavebních nehod, což je skoro o polovinu méně než v loňském roce. Letošní

V letošní plavební sezoně se stalo 11 plavebních nehod, což je skoro o polovinu méně než v loňském roce. Letošní nehody jsou hodnoceny jako malé, způsobily pouze materiální škody. Vyplývá to z Analýzy plavební sezony roku 2019, kterou zveřejnila Státní plavební správa (SPS). Relativní počet spáchaných přestupků se meziročně výrazně neliší, loni bylo protiprávní jednání zjištěno u 28 procent a letos u 26 procent kontrolovaných plavidel.

„Naprostá většina plavebních nehod byla způsobena porušením pravidel plavebního provozu fyzickou osobou, jen ve dvou případech byla nehoda způsobena nedostatkem vodní cesty a jinými nepředvídatelnými okolnostmi,“ uvádí analýza. Na vzniku většiny nehod se podílela malá plavidla. Výjimku podle plavebního úřadu tvořily tři nehody a pouze v jednom z těchto případů se nehody neúčastnila malá loď. Ve dvou případech nastala kolize s malými plavidly při manévrování velké lodě.

Nejvíce plavebních nehod bylo loni evidováno na Baťově kanále, na všech pěti těchto nehodách se podílela plavidla půjčoven. Tři nehody se staly na Vltavě v Praze a po jedné v přístavu Mělník, na Slapské a Žermanické přehradě.

Počet plavebních nehod za posledních dvacet let kolísá mezi deseti a 20 ročně. Tento počet byl mírně překročen pouze v letech 2003 až 2005 a loni. Naopak nejméně nehod se stalo v letech 2010 až 2014, kdy jejich počet nepřesáhl deset ročně. „Jakkoli v absolutních číslech není patrný jednoznačný trend vývoje plavební nehodovosti, lze konstatovat, že relativně se vzhledem k prudce se zvyšující intenzitě plavebního provozu plavební nehodovost snižuje,“ uvedli autoři analýzy.

Státní dozor nezjistil v průběhu letošní plavební sezony výrazný nárůst ani úbytek přestupků ve vnitrozemské plavbě, stejně jako v minulých letech bylo protiprávní jednání zjištěno zhruba u jedné čtvrtiny kontrolovaných plavidel. Celkem jich bylo v letošní plavební sezoně zkontrolováno 1264.

Na rozdíl od předchozího roku se však změnila četnost některých zjištěných přestupků. Například se téměř zdvojnásobil počet vůdců plavidel neřídících se plavebním značením a také počet vůdců vedoucích plavidlo, aniž by vlastnili potřebný průkaz způsobilosti. Výrazně vzrostl také počet těch, kteří provozovali akrobatickou či rychlostní plavbu mimo vymezenou vodní plochu. Přibylo rovněž vůdců plavidel pod vlivem alkoholu, ve srovnání s loňskem o třetinu. „Nutno ovšem dodat, že SPS eviduje pouze devět z těchto zjištění, kdy hladina alkoholu v dechu přestupce překročila 0,50 promile,“ uvedla správa.

Plavební úřad konstatuje, že letošní plavební sezona ukázala, že ve srovnání s loňskem se situace na úsecích vodních cest s intenzivním provozem zásadně nezměnila.

ČTK

Tagy lodní doprava nehody
Žádné komentáře