dpp

Nástup všemi dveřmi, výrazné navýšení počtu spojů. Uherské Hradiště a okolí čeká revoluce v MHD

Autobus MHD v Uherském Hradišti. Foto: FB Uherského HradištěAutobus MHD v Uherském Hradišti. Foto: FB Uherského Hradiště

Město vypsalo soutěž na nového dopravce, vítěz získá desetiletou smlouvu.

Město Uherské Hradiště začalo s výběrem dopravce, který bude od příštího roku dalších deset let provozovat městskou hromadnou dopravu. Odhadovaná cena zakázky je 219 milionů korun. Soutěž počítá s výraznou proměnou koncepce celé sítě a zkvalitněním obsluhy celého města. Do příprav se zapojil spolek Za lepší MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích.

Podle podmínek soutěže bude jediným kritériem při hodnocení cena. Smlouva má začít platit od poloviny příštího roku a bude v takzvaném brutto režimu: riziko tržeb půjde za městem jako objednatelem.

MHD ve městě dosud provozuje ČSAD Uherské Hradiště. Vítěz soutěže bude muset jezdit s novými nízkopodlažnímí klimatizovanými autobusy vybavenými informačními panely či automatickým sčítání cestujících. Podmínkou bude nástup všemi dveřmi. To má zkrátit jízdní doby a celkově zlepšit spolehlivost sítě MHD.

Uherské Hradiště je spolu se Starým Městem a Kunovicemi součástí souvisle zastavěné městské aglomerace s 37 tisíci obyvateli. V minulosti byla aglomerace jedním městem. „Stávající dopravní výkon 400 tisíc kilometrů ročně bude navýšen na 750 tisíc kilometrů, čímž se uherskohradišťská městská doprava po mnoha letech přiblíží běžnému standardu ve srovnatelných městech,“ uvedl Jan Kolařík ze spolku, který pro město zpracoval společně s týmem z Fakulty dopravní ČVUT novou koncepci městské dopravy.

Zkrácení intervalů a plná integrace

Obyvatelé sídliště Východ, Mařatic nebo Štěpnic se například mohou těšit na průměrný interval obsluhy 15 minut v pracovní dny. Obyvatelé Jarošova a přilehlého sídliště Louky získají průměrný interval 20 minut. Nově obsluhované oblasti sídliště Pod Svahy a ulice Svatováclavská budou mít MHD v průměrném intervalu 35, respektive 25 minut.

O víkendech koncepce přinese namísto dnešních delších než 2hodinových intervalů intervaly 30minutové ve všech hustě osídlených částech města (sídliště Východ, Mařatice, Štěpnice, Jarošov, Louky). Nové linky budou mít také nově průjezdný (diametrální) charakter namísto radiálního, díky němuž vznikne přímé spojení každé čtvrti s nemocnicí i železniční stanicí.

Linky MHD budou částečně zasahovat i na území Starého Města (např. obchodní zóna, železniční stanice) a Kunovic. Na dalším vylepšení, systematizaci a zpřehlednění obsluhy těchto měst jako doplňku MHD aktuálně pracuje Zlínský kraj.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky již počítá s plným zapojením městských linek do systému Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK). Všechny krátkodobé jízdenky budou v rámci časové platnosti umožňovat přestupy z MHD do regionálních linek v zóně 500 a naopak. Také na poli předplatného jízdného dojde ke sjednocení produktů tak, aby všechny jízdní doklady zahrnující tarifní zónu 500 umožňovaly cestování regionálními autobusy, všemi vlaky uvnitř souměstí a samozřejmě i autobusy MHD.

Tagy MHD Uherské Hradiště Uherské Hradiště
48 komentářů