LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Miliardové zakrytí Spořilovské spojky: Praha už žádá o první povolení

Zanoření přetížené Spořilovské spojky do tunelu nabývá konkrétních obrysů. Technická správa komunikací spustila ostrou fázi přípravy, když projekt poslala k

Zanoření přetížené Spořilovské spojky do tunelu nabývá konkrétních obrysů. Technická správa komunikací spustila ostrou fázi přípravy, když projekt poslala k posouzení ministerstvu životního prostředí (takzvaný proces EIA).

„Pokud půjde vše relativně hladce, tak lze předpokládat zahájení stavby v roce 2021,“ řekla mluvčí pražské TSK Barbora Lišková. Před prvním kopnutím bude muset investor vedle souhlasu EIA získat i územní rozhodnutí a stavební povolení. Projekt nese úřední název těžké zakrytí Spořilovské spojky (TZSS), jeho součástí je ale také prodloužení tramvajové tratě o více než kilometr přes Spořilov směrem k Jižnímu Městu a nové napojení ulice Na Chodovci na Jižní spojku.

Samotný tunel bude mít podobu dvou přes kilometr dlouhých tubusů. Zakrytí spojky následně umožní ozelenění a polidštění celého prostoru. „Cílem je vznik kvalitního veřejného prostranství, které zajistí opětovné propojení „starého“ a „nového“ Spořilova,“ píše se v dokumentaci k projektu, který si vyžádá přes dvě miliardy korun. Utlumení hluku a emisí má ulevit zhruba 15 tisícům obyvatel, kteří v okolí žijí. Samotná stavba tunelů potrvá dva roky, úprava celého prostoru včetně zřízení podzemních parkovacích míst si celkem vyžádá čtyři roky.

Spořilovská spojka v tunelu, vizualizace. Pramen: TSK - dokumentace EIA

Spořilovská spojka v tunelu, vizualizace.
Pramen: TSK – dokumentace EIA

Spořilovská spojka patří k nejzatíženějším komunikacím v Praze, neboť tudy proudí tranzitní doprava z D1 na Jižní spojku a dále na východ Prahy. Situace se ještě zhoršila po zprovoznění velkého pražského okruhu mezi D5 a D1 v roce 2010, když město zakázalo vjezd kamionům na Jižní spojku u Barrandovského mostu. Tím tranzit nasměrovalo právě na D1 a Spořilovskou spojku.

Nyní město usiluje o zákaz vjezdu kamionů i na další hlavní tranzitní trasy včetně té přes Spořilov. Návrhem se bude na jaře zabývat silniční úřad na ministerstvu dopravy. „Zakrytí Spořilovské spojky je pro nás priorita bez ohledu na to, zda tam zůstanou kamiony nebo ne. I po dostavbě velkého pražského okruhu mezi D1 a D11 zde bude jezdit velké množství aut, projekt tak má velký význam,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Projekt prosazuje především městská část Praha 4, která mimo jiné počítá se zbudováním nového parku. „Těžké zastřešení Spořilovské spojky bude pro obyvatele okolí znamenat zásadní změnu k lepšímu. Množství hluku a exhalací, kterým budou Spořilováci vystaveni, se sníží na minimum. Vzniknou také čtyři hektary parkové plochy s nabídkou volnočasových aktivit pro obyvatele,“ doplnil mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas.

Podobné odclonění dopravy betonovým sarkofágem je v západní Evropě běžné, řidiči jej znají například z Mnichova.

Tagy EIA MŽP praha Spořilovská spojka TSK tunel
17 komentářů