Na silnici Mladá Boleslav – Jičín vznikne další okružní křižovatka

Křižovatka Plazy na silnici I/16. Foto: ŘSDKřižovatka Plazy na silnici I/16. Foto: ŘSD

Na silnici I/16 má projít úpravou i křižovatka u Řepova.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne v březnu s přestavbou křižovatky u obce Plazy na silnici I/16 z neřízené průsečné na okružní. Místem denně projede přes 25 tisíc aut.

Zakázku za 25,94 milionu korun získala společnost SaM silnice a mosty, odhadovaná cena byla o čtyři miliony korun vyšší. „Zahájení výstavby předpokládáme v druhé polovině března,“ řekl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Firma bude mít na dokončení 20 týdnů.

Křižovatka bude mít elipsovitý tvar s délkou hlavní osy 40 metrů. Dojde k obnově autobusových zastávek linkové a městské dopravy nacházejících se v prostoru křižovatky (celkem čtyři) a jejich umístění mimo jízdní pruhy. Větve křižovatky směr Plazy a směr Kolomuty budou mírně upraveny. V rámci výstavby bude vybudováno také nové venkovní LED veřejné osvětlení a bude opravena a prodloužena stávající gabionová opěrná zeď podél sil. I/16. Součástí stavby jsou i komunikace pro pěší, které budou sloužit ke zpřístupnění jednotlivých zastávek autobusů. Překonání větví křižovatek bude řešeno pomocí míst pro přecházení přes středové dělící ostrůvky.

V úseku mezi Mladou Boleslaví a Sukorady se chystá přitom ještě další akce: v Řepově. Cílem je úprava křižovatky obsluhují i přilehlou průmyslovou zónu. Akce má schválenou zadávací dokumentaci stavby i pravomocné stavební povolení a bylo by tak možné zahájit výběrové řízení na jejího zhotovitele. „Nicméně je třeba zohlednit a zachovat požadovanou dopravní obslužnost lokality. Z tohoto důvodu nejprve vyhodnotíme dopravní situaci na sil. I/16 po zahájení stavby okružní křižovatky u Plaz a teprve poté rozhodneme o dalším postupu a eventuálním zahájení zkapacitnění křižovatky u Řepova až po uvedení do provozu nové okružní křižovatky u Plaz,“ dodal Buček.

Tagy I/16 okružní křižovatka Plazy Ředitelství silnic a dálnic ŘSD SaM silnice a mosty
21 komentářů