Na osmi kilometrech „nové“ D11 začne oprava, omezení potrvá měsíc

Opravy na dálnici D11. Pramen: ŘSDOpravy na dálnici D11. Pramen: ŘSD

Stavební firmy mají na výměnu povrchu na osmi kilometrech 29 dnů.

Sdružení firem Strabag a Eurovia CS opraví povrch na další části D11. Na konci dubna začne s opravou asfaltobetonového krytu vozovky na novém úseku D11 mezi exity Libice nad Cidlinou –⁠ Dobšice. Jde o úsek, který byl otevřen řidičům v roce 2006. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za opravu zaplatí 209 milionů korun bez DPH.

Oprava se týká části v  km 44,440–52,158. Podle ŘSD se k opravě přistupuje na základě diagnostiky povrchu. Po 15 letech používání začíná vykazovat vozovka řadu poruch, například nerovnosti, trhliny, lokální vysprávky, podélné trhliny, rozpad obrusné vrstvy nebo výtluky. „Z provedené diagnostiky stavu vozovky také vyplývá, že povrch vozovky je primárně porušen závadami souvisejícími se stářím krytu, postupnou degradací asfaltového pojiva a trvalými deformacemi,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Součástí výměny obrusné i ložné vrstvy bude i oprava exitu Dobšice.

Během akce dojde i na opravu krajnic, pročištění stávajících příkopů, monolitických a štěrbinových žlabů a propustků. Provedena bude také výměna lanových svodidel na přejezdech středového dělícího pásu.

Oprava začne o víkendu 30. dubna, práce nejprve začnou v pravém pásu ve směru do Hradce Králové. Tento pás bude po dobu opravy zcela uzavřen včetně pravé poloviny MÚK Dobšice na 50 kilometru. Provoz bude zcela převeden do protilehlého jízdního pásu ve směru na Prahu, kde bude veden v režimu 1+2 jízdní pásy, přičemž preference 2 pruhů bude 2x týdně měněna podle provozu v jednotlivých dnech. Od 15. května dojde k přesunu provozu do pravého pásu, kompletně bude hotovo na konci května.

Tagy D11 Eurovia CS Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Strabag
18 komentářů