Na měsíc zavřeme metro, vyhrožují majitelé reklam v metru po prohraném soudu

City Light vitrína v metru. Foto: Studio NajbrtCity Light vitrína v metru. Foto: Studio Najbrt

Společnost euroAWK, která pravomocně prohrála spor o reklamní city light vitríny (CLV) v pražském metru, tvrdí, že kvůli odstranění svých

Společnost euroAWK, která pravomocně prohrála spor o reklamní city light vitríny (CLV) v pražském metru, tvrdí, že kvůli odstranění svých zařízení pro reklamu  bude muset na měsíc zavřít stanice metra. Firma se proti výpovědi smlouvy chce bránit ještě u Nejvyššího soudu. DPP to považuje za absurdní.

Vyplývá to z tiskové zprávy české pobočky německé společnosti, o které informoval jako první Pražský deník. „Pokud bychom měli soudem uložené povinnosti dostát a ve stanovené lhůtě všechna reklamní zařízení odstranit, muselo by s ohledem na bezpečnost cestujících v metru dojít k uzavření provozu celého  metra na všech jeho trasách, a to minimálně na dobu jednoho měsíce. Vzhledem k tomu, že se jedná o více než 1 200 reklamních ploch, nelze tuto povinnost během tak krátké doby jiným způsobem splnit,“ řekla Bärbel Nieten, jednatelka společnosti euroAWK.

Dopravní podnik hl. města Prahy s uvedl, že k prohlášení přistupuje rezervovaně a s nadhledem.

DPP k prohlášením společnosti euroAWK „přistupuje rezervovaně a s nadhledem“. „Po celou dobu vedení sporu euroAWK cílí na maximalizaci doby užívání majetku DPP, protože se pro euroAWK jedná o klíčový a lukrativní byznys. Ostatně v rámci soudního sporu byla ze strany euroAWK navrhována dokonce lhůta dvou let pro vyklizení CLV vitrín, tomuto požadavku však soud zcela logicky nemohl vyhovět,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková. Podle ní jsou tvrzení o až měsíčním omezení provozu metra zcela absurdní. „Jsou umístěny ve veřejně přístupné části metra, tj. zejména ve vestibulech, spojovacích chodbách a na nástupištích, a nijak tak nezasahují do samotného provozu metra,“ dodala Řehková. DPP podle ní očekává předložení plánu odstranění vitrín.

Městský soud v Praze rozhodl, že euroAWK musí do měsíce vyklidit všechny reklamní vitríny. Společnost euroAWK současně upozornila na konstatování soudu, podle kterého smlouva netrvala jen do dubna 2013, ale až do 2018. „Společnost euroAWK i přesto, že její smlouva stále trvala, byla navíc již v roce 2014 připravena změnit smluvní podmínky nájmu reklamních ploch v pražském metru ku prospěchu DPP, kdy euroAWK nabídla zejména podstatné navýšení smluvního nájemného. DPP však tyto výhodné podmínky paušálně odmítl,“ uvedla euroAWK.

DPP tvrdí, že v poptávkovém řízení se dostal na mnohem výhodnější cenu, než s euroAWK. Plochy má obsadit společnost BigBoard. DPP tvrdí, že zatímco euroAWK platila za místo pro provozování jedné CLV zhruba 9 200 korun ročně, BigBoard nabídl částku 38 563 korun. Za pronájem stejných míst tak DPP díky poptávkovému řízení získá přes 35 milionů korun ročně více, než doposud dostával od euroAWK.

Podle euroAWK byla proti firmě vedena ze strany DPP negativní kampaň, která měla dopad na její obchodní aktivity. „Byla jí způsobena nejen značná materiální újma ale i podstatné poškození dobré pověsti. Z tohoto důvodu bude euroAWK požadovat po DPP odpovídající kompenzaci a zvažuje související právní kroky,“ uvedla firma v prohlášení.

Tagy city light vitríny Dopravní podnik hl. města Prahy dpp euroAWK
13 komentářů