dpp

Na tuzemské koleje vyjela první stejnosměrná lokomotiva původní československé výroby s ETCS

Lokomotiva řady 163 společnosti ČD Cargo po montáži ETCS. Foto: ČMŽO - elektronikaLokomotiva řady 163 společnosti ČD Cargo po montáži ETCS. Foto: ČMŽO - elektronika

Na tuzemské koleje vyjela poprvé první stejnosměrná elektrická lokomotiva původní československé výroby (výrobce Škoda, rok 1985) vybavená funkční palubní částí

Na tuzemské koleje vyjela poprvé první stejnosměrná elektrická lokomotiva původní československé výroby (výrobce Škoda, rok 1985) vybavená funkční palubní částí evropského zabezpečovacího zařízení ETCS (European Train Control System).

Šlo konkrétně o lokomotivu číslo 163.022-7 společnosti ČD Cargo. Jde o modernizaci, kterou provádí sdružení ČD – Telematika (vedoucí člen konsorcia, zástupce dodavatele ETCS v segmentu retrofittů pro ČR) a AŽD Praha (člen konsorcia, dodavatel národního vlakového zabezpečovače) ve spolupráci se společností ČMŽO – elektronika. (zástavba technologií na vozidla).

Instalace ETCS a dalších souvisejících systémů se uskutečnila v dílnách ČMŽO – elektronika v Hranicích. S časovým odstupem několika týdnů byly zahájeny práce i na dalším prototypu zástavby ETCS do lokomotivy 363 075-3 stejného dopravce.

Pro dodržení funkční podmínky dosazení ETCS od Alstomu musela být instalována tzv. černá skříňka JRU (Juridical Recording Unit). „Dále byl vyměněn stávající národní vlakový zabezpečovač typu LS, elektronický rychloměr a zároveň bylo nutné přikročit i k dispozičním úpravám vlastního vozidla k vyšetření místa pro dosazení systému ETCS,“ popisuje úpravy lokomotivy jednatel ČMŽO Richard Olle. V neposlední řadě bylo zapotřebí nasadit opatření k eliminaci některých nepříznivých jevů (typicky EMC), protože vozidla byla vyrobena v době, kdy neexistovaly požadavky dané současnými technickými předpisy, s jejichž dodržením dnes kalkulují výrobci zařízení (nejen) zabezpečovací techniky.

Tato technická omezení a doporučení byla během projektu ve spolupráci se zúčastněnými výrobci použitých komponent zohledněna zejména při tvorbě konstrukčního a elektro projektu, pří výrobě všech úchytů včetně pevnostních výpočtů a také při samotné montáži. Například zobrazovací a ovládací prvky všech nově instalovaných komponent musely být zapracovány do stávajícího pultu strojvedoucího s minimální možností změny ergonomie celého pultu.

Lokomotiva 163 022-7 je nyní provozována ve zkušebním provozu, jehož podmínky stanovil dne 12. března 2020 Drážní úřad. Účelem tohoto zkušebního provozu je ověřit funkčnost nově instalovaných komponent v rámci celé lokomotivy. Žádosti o provoz této lokomotivy byly dále podány na drážní úřady na Slovensku a v Polsku, aby lokomotiva i po uskutečněné zástavbě mohla být provozována ve všech třech uvedených státech.

Během ověřovacího provozu budou v první etapě provozovatelem detekovány a identifikovány případné chyby návrhu konstrukce či instalace nebo nepředpokládané chyby způsobené nepříznivými vnějšími vlivy. Zároveň je v rámci první etapy plánováno sledování případného porušení podmínek použití ve vztahu k bezpečnosti a samozřejmě také ověření provozních a aplikačních podmínek instalace a dispozic pro údržbu.

Plánovaná druhá etapa zahrnuje ověřování vlastní funkčnosti samotného systému ETCS od stacionárních zkoušek, přes zkoušky využívající infrastrukturu a vybavení zkušebního okruhu v Cerhenicích, který je součástí Zkušebního centra Velim Výzkumného Ústavu Železničního.

Po druhé etapě by měla lokomotiva získat omezené certifikáty o přezkoušení subsystému příslušnou notifikovanou osobou. Ve třetí etapě nastane takzvaný test kompatibility, poté už budou jízdy pod plným dohledem ETCS na infrastruktuře vybavené traťovou částí ETCS a bude sloužit k ověření parametrů RAMS zahrnující integraci systému ETCS a národního systému, nároky na spolehlivost, funkčnost a bezpečnost. Poté by měla lokomotiva získat už certifikáty pro provoz.

Lokomotiva řady 163 společnosti ČD Cargo po montáži ETCS. Foto: ČMŽO - elektronikaMontáž ETCS do lokomotivy 163 společnosti ČD Cargo. Foto: ČMŽO - elektronikaMontáž ETCS do lokomotivy 163 společnosti ČD Cargo. Foto: ČMŽO - elektronikaMontáž ETCS do lokomotivy 163 společnosti ČD Cargo. Foto: ČMŽO - elektronikaLokomotiva řady 163 společnosti ČD Cargo po montáži ETCS. Foto: ČMŽO - elektronika
Tagy ČD Cargo ČMŽO - elektronika ETCS lokomotiva řady 163 Top
61 komentářů