Na dálnici D3 začíná dosud největší oprava, provoz bude veden ve dvou pruzích

Oprava dálnice, ilustrační foto. Pramen: ŘSDOprava dálnice, ilustrační foto. Pramen: ŘSD

Provoz bude veden vždy v jednom pruhu v každém směru.

Na dálnici D3 na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje dnes začíná dosud největší oprava. Výměny se dočká povrch mezi 62. a 71. kilometrem, což je úsek od začátku dálnice u Nové Hospody ke sjezdu na Chotoviny. Náklady činí 218 milionů korun.

„Dálnice už v řešeném úseku vykazuje řadu závad jako například trhliny na povrchu vozovky, výtluky nebo příčné nerovnosti. Během 60 dní trvající opravy pak dojde k odstranění všech zjištěných závad a budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky, a to jak na silnici, tak i na mostech,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.

Součástí stavby je i oprava povrchu na mimoúrovňové křižovatce Chotoviny a úpravy povrchu na odpočívce Mitrovice.

Řidiči tak musejí v následujících dvou měsících počítat s dopravním omezením. Provoz bude veden vždy v jednom pruhu v každém směru. V některých etapách opravy dojde i k uzavření příslušných větví mimoúrovňové křižovatky Chotoviny.

Zakázku získalo v tuzemsku netradiční sdružení českých a maďarských firem, které fakticky vede skupina Metrostav. Podle veřejného registru byla smlouva uzavřena s konsorciem MI Roads (vedoucí sdružení), BES, Subterra (se sídlem v maďarském Györu) a Dömper (se sídlem v maďarském Lábatlanu).

Termíny a přesná podoba omezení (dle ŘSD):

– částečná uzavírka dálnice D3 v souvislosti s akcí „D3 oprava AB vozovky v km 62,3–70,7
P+L“, v rozsahu:
a) část levého a pravého pásu dálnice v km 62,250–73,150; 22. 5. 2023 (realizace DIO pro
etapu 1); provoz bude veden režimu 1/1,
b) levý pás dálnice v km 70,765–62,250 vč. nájezdové větve MÚK Chotoviny (EXIT 70)
vlevo; 23. 5.–21. 6. 2023 (1. etapa); provoz bude veden režimu 0/1+1 a po objízdné trase,
c) část levého a pravého pásu dálnice v km 62,250–73,100; 22. 6. 2023 (realizace DIO pro
etapu 2); provoz bude veden režimu 1/1,
d) pravý pás dálnice v km 62,260–70,890 vč. výjezdové větve MÚK Chotoviny (EXIT 70)
vpravo; 23. 6.–20. 7. 2023 (2. etapa); provoz bude veden režimu 1+1/0 a po objízdné trase,
18. května 2023 Jihočeský kraj

– objížďka v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I písm. b) a d) výroku tohoto rozhodnutí
s následujícími trasami:
a) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Chotoviny (EXIT 70) vlevo – silnice III/00341 –
silnice I/3 (Rzavá, Sudoměřice u Tábora, směr Benešov) – silnice I/3 (směr Benešov),
b) za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Chotoviny (EXIT 70) vpravo – silnice I/3 (Sudoměřice
u Tábora, Rzavá, směr Chotoviny) – silnice III/00341 a dále dle místní úpravy provozu.

Tagy D3 ŘSD
31 komentářů