Moravskoslezský kraj spustil aplikaci do veřejné dopravy, umožní i nákup jízdenek

Jednotka CityElefant Českých drah kolem dolů v Karviné. Foto: České dráhyJednotka CityElefant Českých drah kolem dolů v Karviné. Foto: České dráhy

Cestující má při nákupu jízdenky přes aplikaci dosáhnout na nejnižší cenu, stejně jako při použití čipové karty.

Cestující v Moravskoslezském kraji mohou nově nakoupit jízdenky přes mobilní aplikaci. Krajský koordinátor veřejné dopravy Kodis spustil novou ODISapku, která současně funguje i jako vyhledávač spojení či informační platforma o reálných časech odjezdů a příjezdů.

Aplikace nalezne několik variant dopravního spojení a umožní na toto spojení ihned zakoupit jízdenku. „Cena jízdného je přitom stejně zvýhodněná, jako kdyby cestující platil čipovou kartou ODISka,“ uvedl jednatel Kodis Aleš Stejskal.

Cestující tak nemusí studovat tarif, ceníky ani pravidla odbavování: aplikace sama spočítá nejvýhodnější jízdné z výchozí do cílové zastávky a toto jízdné cestující v aplikaci zaplatí bankovní kartou přes platební bránu mobilní aplikace.

Zakoupená jízdenka je v mobilním telefonu zobrazena ve formě QR kódu, který cestující jednoduše zobrazí na displeji a předloží ke kontrole řidiči, průvodčímu nebo pracovníku přepravní kontroly, případně přiloží ke čtečce odbavovacího zařízení ve vozidlech vybavených čtečkami QR kódů. Kromě jednotlivých jízdenek je možné koupit i doklady na 24 hodin a vybrané třídenní a sedmidenní jízdenky.

Jízdenky ODISapky lze v tuto chvíli využít ve všech plně integrovaných spojích ODIS s výjimkou linek MHD Karviná, a dále s výjimkou linek MHD Opava a Havířov, které jsou dosud integrovány jen částečně.

V další rozvojové etapě připravuje Kodis integraci mobilní aplikace se systémem dopravních čipových karet ODISka, které jsou primárním nosičem dlouhodobých časových jízdenek v rámci dopravního systému ODIS. Kompletní informace jsou na stránkách ODISapky.

Tagy KODIS mobilní aplikace Moravskoslezský kraj ODIS ODISapka seznam
47 komentářů