Modernizace trati z Prahy na Lysou, včetně nové stanice ve Vysočanech, se prodraží o více než půl miliardy

Vizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDCVizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDC

Sdružení čtyř stavebních firem vedené společnostmi Subterra a OHL ŽS vyhrálo jednu z největších zakázek za poslední roky na české

Sdružení čtyř stavebních firem vedené společnostmi Subterra a OHL ŽS vyhrálo jednu z největších zakázek za poslední roky na české železnici. Společně s firmami Eurovia a Elektrizace železnic modernizuje za 4,198 miliardy korun trať z Prahy-Vysočan do Mstětic včetně stavby nového nádraží ve Vysočanech. Jde o součást zrychlení spojení mezi Prahou a Hradcem Králové. Stavět se má začít na jaře, Správa železnic nicméně ještě nemá pravomocné stavební povolení. Proti povolení, které vydal Drážní úřad, bylo podáno odvolání; věc tak nyní řeší ministerstvo dopravy.

Vítězství sdružení vyplývá z kontraktu zveřejněného v registru smluv. Stavba vyjde výrazně dráž, než Správa železnic předpokládala. Odhadovaná cena byla 3,58 miliardy korun, rozdíl je tak 618 milionů korun. Podle písemné zprávy zadavatele nabídku podal ještě Strabag, byl ale dražší.

Na patnáctikilometrovém úseku dojde ke kompletní rekonstrukci železničního svršku, spodku, nástupišť v zastávce Zeleneč, stanicích Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany, dále pak opravami železničních přejezdů, mostních objektů, trakčního vedení, staničního zabezpečovacího, sdělovacího a komunikačního zařízení. Opravou má dojít k odstranění technicky nevyhovujícího stavu a současně dosáhnout zvýšení traťové rychlosti, a tím zkrácení cestovních dob. Trať má být i vhodnější pro nákladní dopravou než dosud, zvýší se například třída zatížení nebo délka kolejí až pro 740 metrů dlouhé vlaky.

K nepoznání bude především stanice Praha-Vysočany, dnes jedna z nejméně atraktivních na české železnici. Konfigurace stanice bude zcela nová: se dvěma ostrovními a jedním vnějším nástupištěm. Stávající podchod projde rekonstrukcí a rozšířením, přibudou eskalátory a výtahy. Nástupiště budou navíc propojena novým podchodem pro přístup cestujících z ulic Krátkého a bratří Dohalských. Vznikne zcela nová odbavovací hala, současná zmizí.

„První rok by cestující neměli stavbu příliš poznat, větší výluky nastanou až během druhého roku stavby,“ řekl v prosinci Ondřej Göpfert, náměstek ředitele Stavební správy západ SŽDC.

V úseku u Rajské zahrady má vzniknout nová zastávka, která železnici propojí s metrem. SŽDC pro zastávku stavební povolení má, ale musí čekat na rozhodnutí města Prahy, které bude financovat lávku k metru. „Mají čas do roku 2021,“ dodal Göpfert.

Vlaky by na trati měly zrychlit, na některých úsecích až na 160 km/h. Než ale bude zavedeno ETCS, bude na celém úseku až do Lysé nad Labem maximálně stokilometrová rychlost. Dosud je na trati maximum 100 km/h, ale na velké části jen s maximem 60 km/h.

Etapizace výstavby

První rok – stavební sezóna, jejíž první polovina je vyčleněna na objednání a výrobu mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení a nového SW pro stávající SZZ v ŽST Praha-Vysočany. Důvod této „nestavební“ části je frekvence drážní dopravy, které de facto vylučuje výluky v celých mezistaničních úsecích. Poté bude následovat výstavby trakčních stožárů a bran trakčního vedení zejména v mezistaničním úseku Praha-Vysočany / provizorní odbočka Černý Most.

Následující rok je vyčleněn na stavební práce v obou kolejích v mezistaničních úsecích Praha-Vysočany / prov. odb. Černý Most a prov. odb. Zeleneč / Praha Mstětice.

Třetí stavební rok je vyčleněn na stavební práce v sudé skupině kolejí Praha-Vysočany a mstětické zhlaví Praha-Horní Počernice včetně traťového úseku až k provizorní odbočce

V posledním stavebním roce bude dokončena výstavba Praha-Vysočany, kde je navržena rekonstrukce liché kolejové skupiny včetně nové výpravní budovy a současně s vysočanským zhlavím ve stanici Praha-Horní Počernice. Po skončení hlavních výluk budou v rámci dokončovacích prací zrušeny provizorní odbočky Zeleneč a Černý Most.

Vizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDCVizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDCVizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDCVizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDCNádraží Praha-Vysočany, foto: Zdopravy.cz/Josef Petrák
Tagy Elektrizace železnic (EŽ) eurovia ohl žs Správa železnic Subterra Top Trať 231 Praha -Lysá nad Labem - Kolín Vysočany - Mstětice
99 komentářů