2206_CENDIS_sleva_jizdne_Zdopravy_728x90

Místo nového mostu podepření starého. Praha počká s demolicí kvůli rozšíření D10, řidiče čeká omezení

Most Bystrá přes D10. Stav v roce 2018. Foto: HOP - Hnutí Občanů Počernic s podporou PirátůMost Bystrá přes D10. Stav v roce 2018. Foto: HOP - Hnutí Občanů Počernic s podporou Pirátů

K demolici dojde, až bude jasná podoba rozšíření D10 na okraji Prahy.

Technická správa komunikací (TSK) začne příští týden s podpíráním mostu X525, který převádí ulici Bystrá přes dálnici D10. Podle původních plánů mělo dojít k demolici a stavbě nového, nakonec ale správce mostu s demolicí ještě počká. Most je ve velmi špatném stavu.

Důvodem je koordinace s plány Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které v tomto místě chystá již několik let rozšíření dálnice na 6 jízdních pruhů (3 v každém směru). Nový most tak má respektovat širší D10. ŘSD ale dosud přesně neví, jak bude rozšíření vypadat, a proto zatím pražský správce komunikací s demolicí a stavbou nového počká. „TSK tedy z důvodu prodloužení životnosti mostního objektu před plánovanou kompletní rekonstrukcí provede v rámci běžné údržby podepření konstrukce,“ uvedla městská organizace na svých stránkách.

Ve chvíli, kdy padne rozhodnutí, začneme okamžitě projektovat,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková. Podobná situace je i na mostě X526 v ulici ve Žlíbku, kde od září probíhá oprava. Ta byla na zimu přerušena, v polovině dubna se práce opět obnoví.

ŘSD musí pro první úsek D10 ze Satalic do Radonic dokumentaci pro rozšíření dálnice přepracovat, práce již běží. „Předmětný most by měl být pouze sanován v nezbytně nutném rozsahu, s čímž jsme vyjádřili souhlas. V okamžiku realizace zkapacitnění D10 dojde k demolici a výstavbě nového nadjezdu – bude součástí podrobného projektu pro daný úsek zkapacitnění. Zpracování podrobného projektu předpokládáme po dokončení procesu EIA,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Podpírání omezí dopravu na D10

Podepření je navrženo pomocí ocelových profilu a základů ze železobetonu. Podélné nosníky jsou navrženy tak, aby byl dodržen minimální průjezdný prostor dálnice výšky 4,95 m. Délka podélných nosníků bude 8 m v krajních polích a 14 m ve středních polích z důvodu přemostění dálnice D10. Podélné nosníky budou na koncích podepřeny příčnými nosníky, které budou roznášet zatížení rovnoměrně do ocelových věží.

Stavba bude provedena ve více etapách za částečného omezení tak, aby byl zachován provoz v obou směrech. V I. etapě bude zhruba čtrnáct dní provoz na D10 pod mostem přimknut ke střednímu dělícímu pásu tak, aby byla zajištěna bezpečnost dopravy, poté se bude pracovat ve středním dělícím pásu. Provoz pod mostem na dálnici D10 bude přimknut ke krajnici tak, aby byla zajištěna bezpečnost dopravy. Ve třetí etapě dojde k montáži nosníků nejprve nad pravým jízdním pásem dálnice, potom nad levým. Práce budou probíhat v noci za provozu 1+1 v jednom pásu, aby mohl být přes den obnoven do režimu 2+2. Práce by měly skončit 15. června 2021.

Most Bystrá přes D10. Foto: TSKMost Bystrá přes D10. Stav v roce 2018. Foto: HOP - Hnutí Občanů Počernic s podporou PirátůMost Bystrá přes D10. Stav v roce 2018. Foto: HOP - Hnutí Občanů Počernic s podporou PirátůMost Bystrá přes D10. Stav v roce 2018. Foto: HOP - Hnutí Občanů Počernic s podporou Pirátů
Tagy D10 Ředitelství silnic a dálnic rozšíření D10 ŘSD Technická správa komunikací TSK TSK Praha
32 komentářů