Ministerstvo si objednalo firmu, která ze něj bude v EU řešit Euro 7. Nemáme experty, říká úřad

Dieselový motor XUD9 v Citroënu BX TRD. By Vaa https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7223830Dieselový motor XUD9 v Citroënu BX TRD. By Vaa https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7223830

Vyjednávání na pracovních skupinách by měly standardně vykonávat státní instituce, míní právník.

Ministerstvo dopravy bude na jednáních v pracovních skupinách EU řešících prováděcí předpisy o schvalování vozidel podle normy Euro 7 zastupovat společnost TÜV SÜD Czech. Vyplývá to z uzavřené objednávky, která je zveřejněna v registru smluv.

Soukromá společnost za to obdrží 1 127 720 korun.

Ministerstvo od firmy požaduje mimo jiné studium podkladů z Evropské komise, zpracování připomínek k dokumentům a konzultaci a podporu při zpracování pozice ČR. Dále se má TÜV postarat o operativní podporu při jednáních pracovních skupin a o zastupování ministerstva na pracovních skupinách EU tvořících implementační akty.

Jako Euro 7 jsou označovány předpisy o schvalování typu motorových vozidel a motorů, z hlediska emisí a životností baterie.

Český úspěch

Ministři EU novou emisní normu Euro 7 schválili loni v září. Česko přišlo v rámci vyostřených jednání s výrazně mírnější kompromisní variantou. Její prosazení je považováno za jeden z největších diplomatických úspěchů Česka na poli EU za poslední roky. Rovněž se podařilo dojednat delší časový rámec zavedení normy.

Ministři EU schválili emisní normu EURO 7, limity jsou mírnější

Jednání k prováděcím aktům Euro 7 bude pokrývat celou škálu oblastí, zastupování TÜV má být určené pouze pro specifický segment, na který nemáme potřebnou expertízu. Za ČR tedy nebude prováděcí akty Euro 7 vyjednávat jiný subjekt,“ vysvětluje pro Zdopravy.cz mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Česko podle něj naopak přikládá vyjednávání velkou váhu, protože řada standardů a zejména testovacích procesů se bude řešit právě implementačními a delegovanými akty.

Outsourcing přináší otázky

Podle hlavního právníka organizace Transparency International Jana Dupáka je však tvorba právních předpisů a vyjednávání na pracovních skupinách v evropských orgánech činností, které by měly standardně vykonávat státní instituce.

Přestože může být v některých situacích odborná podpora přínosná, neměla by přesahovat rovinu, že za Českou republiku formuluje názor soukromá společnost, která by následně mohla být i adresátem obecné právní normy,“ uvedl pro Zdopravy.cz Dupák.

Jednání by podle něj jednoznačně měli vést zástupci českých orgánů. „Outsourcing takovýchto aktivit přináší otázky, proč není tyto aktivity schopné zajistit ministerstvo dopravy, aby nemuselo předávat vliv na prováděcí předpisy soukromé společnosti,“ dodal Dupák.

Rozhodovat nebudou

Podle Jemelky však TÜV pouze zajišťuje technickou podporu a podklady pro pracovníky ministerstva. „Nedostává pravomoc samostatně rozhodovat za ČR,“ dodal mluvčí.

Jako příklad uvádí první jednání výboru pro technickou harmonizaci motorových vozidel příští týden, kterého se bude účastnit zástupce příslušného odboru ministerstva, který Česko zastupoval i během vyjednávání základního předpisu Euro 7.

Delegované a implementační akty jsou podle Jemelky směřovány ke konkrétním postupům a technickým řešením. Jejich proveditelnost musí být posouzena technickými odborníky, které ministerstvo ani jiné státní instituce nemá, jelikož je obvykle nepotřebuje.

Podle něj jde o velmi úzkou skupinu specializovaných odborníků, které mají pouze technické zkušebny a výrobci. „U technické zkušebny je z hlediska jejího pověření a akreditace zajištěna její nezávislost. Zkušebna TÜV SÜD Czech je jedinou zkušebnou na území ČR, která má potřebné odborníky a k tomu potřebná zařízení,“ uzavírá Jemelka.

Tagy emisní normy Euro 7 Ministerstvo dopravy
35 komentářů