MD otevřelo nový Operační program Doprava, je v něm 120 miliard

Další výzvy se budou týkat například infrastruktury pro elektromobilitu, inteligentních dopravních systémů či MHD.

Ministerstvo dopravy vyhlásilo první čtyři výzvy pro žadatele, kteří chtějí v příštích letech čerpat evropské peníze skrze nový Operační program Doprava 3 (OPD3). V programu je na léta 2021 až 2029 připraveno 4,9 miliardy eur (cca 120 miliard Kč).

První výzvy, které mají objem 85 miliard korun, jsou určeny pro Správu železnic (SŽ) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Příjem žádostí začal dnes. Pro ŘSD je určeno 58 miliard korun, pro SŽ 27 miliard korun.

Podpora bude směřovat do modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury zařazené do páteřní celoevropské sítě TEN-T a zavádění nových technologií pro řízení provozu a zajištění jeho větší bezpečnosti.

Další oblastí je „zajištění udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy a zlepšení kvality železniční infrastruktury s ohledem na její kapacitu, bezpečnost a také lepší návaznost dopravy z regionálních tratí na páteřní síť“. Sem spadá například modernizace stanic a zastávek.

Podpořeny budou také projekty zaměřené na dobudování páteřní silniční sítě a zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů. Podpory se dočká rovněž výstavba obchvatů.

V programu budou v průběhu října a listopadu tohoto roku vyhlašovány také další výzvy. Týkat se budou například infrastruktury pro elektromobilitu, inteligentních dopravních systémů či městské hromadné dopravy (podpora tramvajové a trolejbusové dopravy).

Doprava je největší z českých operačních programů. Státní fond dopravní infrastruktury počítá s tím, že příští rok bude činit příspěvek evropských fondů do jeho rozpočtu 28 miliard. Evropská komise schválila OPD3 letos v červenci, financování projektů bude zajišťováno zejména prostřednictvím Fondu soudržnosti a také Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tagy Ministerstvo dopravy OPD3 Operační program Doprava
40 komentářů