MBM Rail uznala chybu a zaplatila pokutu za provoz parovky z Německa

Parní lokomotiva dovezená z Německa. Autor: MBM RailParní lokomotiva dovezená z Německa. Autor: MBM Rail

Železniční společnost MBM Rail neuspěla s odvoláním proti pokutě od Drážního úřadu za provoz parní lokomotivy dovezené z Německa (v

Železniční společnost MBM Rail neuspěla s odvoláním proti pokutě od Drážního úřadu za provoz parní lokomotivy dovezené z Německa (v německém registru pod číslem 90800093960-7, u ČSD 431.0). Ministerstvo dopravy pokutu ve výši 45 tisíc korun potvrdilo, dopravce navíc chybu uznal.

Drážní úřad udělil pokutu, neboť firma podle něj použila vozidlo bez průkazu způsobilosti, které navíc nemělo takzvané olovníky, jež by měly být v tuzemsku jeho součástí. Olovníky jsou pojistky proti poškození kotle. Pokuta mohla činit až 10 milionů.

Dopravce se odvolal k nadřízenému ministerstvu dopravy. Podle výkladu firmy nebyl provoz lokomotivy protiprávní, lokomotiva sem prý přijela na základě německých předpisů, neboť byla v držení zahraničního dopravce.

To se ale ukázalo jako nepravda. V době provozu už byla lokomotiva v držení české společnosti Vonwillerka, která je spřízněná se Spolkem provozovatelů historické techniky, potažmo s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku.

„V našem případě nebyla splněna podmínka první odrážky, lokomotiva v inkriminované době už nepatřila zahraničnímu dopravci,“ uznal jednatel MBM Rail Jiří Mužík s tím, že pokuta už byla zaplacena. Zmíněná odrážka je ve vyjádření ministerstva dopravy níže. Mašina už je dnes „papírově“ v pořádku.

§ 59 odst. 2 dopravního řádu drah:

(2) Drážní vozidla zahraničních železničních správ provozovaná na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce se považují za vozidla technicky způsobilá, jsou-li provozována podle podmínek smluvního ujednání dopravce se zahraniční železniční správou a odpovídají-li požadavkům bezpečnosti drážní dopravy, obsluhujících osob a přepravovaných osob a věcí. Pro tato drážní vozidla se prokázání shody se schváleným typem nevyžaduje a průkaz způsobilosti se nevydává.

Názor MD ve věci aplikace § 59 odst. 2 dopravního řádu drah:

Aby podle § 59 odst. 2 dopravního řádu drah nebylo vyžadováno prokázání shody se
schváleným typem a aby nebylo třeba vydávat průkaz způsobilosti, musí dojít ke kumulativnímu,
tedy současnému splnění těchto podmínek:
– V inkriminované době musí být vozidlo vlastněno zahraniční železniční správou.
Inkriminovanou dobou se přitom míní dny, kdy je dotčeného drážní vozidlo provozováno.
– Musí existovat ujednání dopravce, který vozidlo v ČR provozuje, se zahraniční správou,
která dotčené vozidlo vlastní, ve věci provozování tohoto vozidla.
– Dotčené vozidlo musí odpovídat požadavkům bezpečnosti drážní dopravy, obsluhujících
osob a přepravovaných osob a věcí.

Tagy Drážní úřad lokomotiva MBM Rail parní pokuta
2 komentáře