Lidé se vrátili do vlaků, ukazují loňská čísla ČD. Každý cestující ujel v průměru 49 kilometrů

Souprava InterJet jako Západní expres do Chebu v Praze na hlavním nádraží. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czSouprava InterJet jako Západní expres do Chebu v Praze na hlavním nádraží. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Poptávka podle dopravce stoupá rychleji tam, kde ČD nasazují nové soupravy.

Počty cestujících na české železnici se loni vrátily prakticky na úroveň před vypuknutím pandemie koronaviru. Vyplývá to z dat Českých drah. Největší osobní dopravce na české železnici loni přepravil 157 milionů cestujících. To je téměř dorovnání úrovně roku 2019.

Meziročně počet cestujících stoupl o 30 %. Přepravní výkon dosáhl 7,7 miliardy osobokilometrů. Lidé tak ve vlacích národního dopravce ujeli o 43 % kilometrů více než rok před tím. Průměrná přepravní vzdálenost stoupla na 49 kilometrů. To je více než v roce 2019.

Ve 4. čtvrtletí jsme přepravovali už 93 % cestující ve srovnání s rokem 2019 a přepravní výkon dosáhl 91 % předcovidového roku. Potvrzuje se také naše sázka na investice do nových vlaků. Tam, kde jsme uplynulé dva roky nasadili moderní soupravy nebo se významně zkrátily cestovní časy, tam se cestující vracejí do vlaků rychleji. Na takových linkách jsme už na předpandemických výkonech. Příkladem jsou Západní expresy z Prahy do Plzně a Chebu, kde začaly jezdit komfortní soupravy InterJet,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Ovlivnění dat omezeními na začátku loňského roku

Loňská čísla ovlivnila ještě pandemická opatření na začátku roku. V prvním čtvrtletí tak počet cestujících dosáhl jen 77% úrovně stejného období roku 2019. „Během roku pak počty cestujících i přepravní výkony rostly a závěr roku se už blížil stavu před pandemií. Cestující se nám vracejí ve všech segmentech dopravy, na regionálních linkách, v dálkové dopravě i na mezistátních relacích. Při srovnávání s rokem 2019 však musíme vzít v úvahu i změny dopravců na některých linkách nebo rozvoj integrovaných dopravních systémů,“ vysvětluje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah.

V rámci změny dopravců v letech 2020 a 2021 přešly pod jiné dopravce zejména linky, na kterých jezdil typický cestující více opakovaných cest na kratší vzdálenosti. Při přihlédnutí k této skutečnosti lze podle Českých drah konstatovat, že počet cestujících a přepravní výkon je už téměř na úrovni let před pandemií.

 

Počet přepravených cestujících a přepravní výkon ČD
Ukazatel

rok 2021

rok 2022

změna 2021 / 2022

počet cestujících (v mil.)

120,7

157

+ 30 %

přepravní výkon (mil. oskm)

5 407

7 710

+ 43 %

průměrná přepravní vzdálenost (v km)

44,8

49,1

+ 4,3 km

 

Tagy České dráhy
78 komentářů