dpp

Liberecký kraj vyjde změna názoru na most v Poniklé na 7 milionů korun

Most přes Jizeru v Poniklé. Foto: Liberecký krajMost přes Jizeru v Poniklé. Foto: Liberecký kraj

K odpovědnosti za změnu názoru a následné vícenáklady se na kraji nikdo nemá.

Zastavení demolice mostu přes Jizeru v Poniklé vyjde daňové poplatníky na cca 7 milionů korun. Zhruba tolik budou činit kompenzace za odstoupení od smlouvy se společnostní Raeder & Falge. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Jana Svitáka (Starostové pro Liberecký kraj) ale nejde o chybné rozhodnutí.

Náklady ve výši 7 milionů korun vyplývají z materiálu, které redakci Sviták zaslal (kompletní znění je na konci textu). „V tomto týdnu bude připravena smlouva včetně výše finanční kompenzace. Zřejmě zhruba ve výši nákladů na zprůjezdnění stavby v zimním období,“ uvedl Sviták. Tato částka má být podle jeho vyjádření kolem 7 milionů korun.

Liberečtí krajští radní otočili názor na budoucnost mostu minulý týden, když se již začal demolovat a schválili zastavení prací. „Byť je konečné řešení některým občanům Libereckého kraje především díky zkresleným, nebo žádným informacím, trnem v oku, jsem přesvědčen, že pro hledání postupu bylo všemi zúčastněnými odpracováno maximum,“ napsal Sviták na facebooku ještě krátce před zahájením a následným zastavením stavby. Později změnu názoru označil za správný krok.

Místo bourání nový most

Na dotaz, kdo ponese za vícenáklady odpovědnost uvedl, že neexistuje chybné rozhodnutí a od začátku mělo řešení nového mostu klady a zápory. „Most nebyl památkově chráněný a zachovat jej by mělo za následek nesplnění parametrů pro silnici II. třídy. Tady byla jediná chyba: památkáři nevyhlásili objekt památkou a Krajská správa silnic Libereckého kraje neměla v ruce žádný nástroj,“ uvedl Sviták. Kraj měl už loni k dispozici posudek, že navrhovaný nový most je špatně vyprojektovaný.

Kamenný obloukový most z roku 1856 měl jít podle původních plánů k zemi a nahradit ho nový kvůli špatnému stavu. Podle Svitáka se teď jeví jako nejpravděpodobnější stavba nového mostu v jiné poloze a zachování stávajícího se zákazem vjezdu pro auta.

Shrnutí k mostu Poniklá z pohledu Jana Svitáka

1) Projekční práce začaly zhruba před třemi lety, smlouva s projektanty byla podepsána v říjnu 2017.

2) Od počátku se zvažovaly dvě varianty s využitím odborných analýz a posudků, včetně potřebných měření.

• Zachování staré mostní konstrukce

Klady – zachování historického, i když památkově nechráněného objektu

Zápory – vzhledem ke stavu mostu (zatékání do nosné konstrukce a její poruchy, degradace materiálu, poruchy poprsních zdí – vysunutí před rovinu boku klenebních pasů, na základě IGP byla zjištěna nízká návrhová pevnost kamenného zdiva = riziko do budoucna ) nákladná a časově náročná rekonstrukce (podepření mostu, rozebrání, odtěžení zásypu kleneb, očištění zdiva, zesílení kleneb a následně zpětná výstavba vč. nových izolací) s nutností výměny rozpadlých kamenů a ponechání nízkého nenormovaného zábradlí = zídek) s nemožností dosažení normové nosnosti odpovídající silnici II. třídy a nemožností vybudování chodníku a dalších bezpečnostních prvků pro chodce

 Vybudování nové betonové mostní konstrukce

Zápory – demolice původního objektu historického mostu
Klady – nižší náklady na výstavbu využití původních opěrných pilířů, odpovídající nosnost, chodník pro chodce

3) Na základě výše uvedeného byl projekt zpracován ve variantě nové mostní konstrukce.

4) Souběžně probíhala jednání s obcí kvůli objízdným trasám, které byly následně upravovány. Hlavním požadavkem obce bylo zprůjezdnění mostu přes zimní sezónu.

5) Proběhla soutěž na dodavatele, uzavřena smlouva o dílo, a práce měly být zahájeny na jaře roku 2022. Kvůli stanovisku KRNAP bylo nutno zahájení stavby posunout na 1. 7., což mělo dopad na dodržení průjezdnosti přes zimu.

6) Až po podpisu smlouvy začali vyvíjet zástupci památkové péče a odborné i neodborné veřejnosti tlak na zachování starého mostu a proběhla jednání (zde vidím zásadní rozdíl oproti památkově chráněným mostům ve Spálově, kde od začátku spolupracujeme s NPÚ a řekl bych, že k jejich spokojenosti).

7) V této fázi bylo prověřováno odstoupení smlouvy s dodavatelem kvůli nemožnosti stihnout dokončení stavby do zimy a získání času k posouzení možnosti zachování starého mostu.

8) Podle stanoviska právníků nevedla k odstoupení od smlouvy s dodavatelem jiná cesta, než dohoda obou smluvních stran, což dodavatel odmítal.

9) Po dalších jednáních na požadavek kraje a přišel dodavatel s variantou možnosti zprůjezdnění mostu přes zimu (za předpokladu úprav v rozsahu cca 7 mil. Kč). Tuto variantu dodavatel potvrdil písemně a následně bylo předáno staveniště.

10) Stále bylo prověřováno zachování historického mostu.

11) Dodavatel pozastavil na žádost vedení kraje stavbu a proběhlo další jednání k možnosti odstoupení od smlouvy s finanční kompenzací, což byla jediná cesta k zachování historického mostu, zajištění jeho památkové ochrany na žádost kraje a získání času k řešení přemostění.

12) V tomto týdnu bude připravena smlouva včetně výše finanční kompenzace (zřejmě zhruba ve výši nákladů na zprůjezdnění stavby v zimním období).

13) Jako nejpravděpodobnější varianta přemostění se jeví stavba nového mostu, zachování a sanace historického mostu, jeho památková ochrana a uzavření pro automobilovou dopravu. Pro výstavbu nového mostu je nejprve nutné prověřit, zda/kam bude možné most umístit – klíčové bude zajištění pozemků, překonání železnice (a napojení na I/14).

Tagy Liberecký kraj Poniklá
23 komentářů