Liberec začal vybírat firmy, které promění poslední úsek tramvajové trati do Jablonce na 1 435 mm

Rozchod 1435 a 1000 mm na tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou ve Vratislavicích. Foto: Jindřich BerounskýRozchod 1435 a 1000 mm na tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou ve Vratislavicích. Foto: Jindřich Berounský

Modernizace je rozdělena do čtyř úseků, součástí je i přiblížení tramvaje na stejnou úroveň k železnici v Proseči nad Nisou.

S několikaměsíčním zpožděním začal Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) soutěžit firmy, které promění poslední úsek tramvajové trati mezi oběma městy z metrového rozchodu na standardních 1 435 mm. Jde současně o poslední úsek, který ještě neprošel modernizací.

Zakázku zveřejnil DPMLJ na profilu zadavatele. Zakázka má odhadovanou hodnotu 593 milionů korun, nejde ale o konečnou cenu za modernizaci tohoto úseku. DPMLJ chystá ještě dvě menší soutěže na novou měnírnu v Zeleném údolí a zabezpečovací zařízení. Uzávěrka přihlášek je 20. 12. I s dalšími zakázkami je hodnota modernizace přes 800 milionů korun.

Zakázka je rozdělena do čtyř částí podle jednotlivých úseků (rozdělení viz níže), účastníci mohou podávat nabídky i jen na jednotlivé části tratě. Nejdražší je podle odhadované ceny úsek v Proseči od školy k výhybně: celkem 198 milionů korun.

Soutěž nabrala zpoždění několika měsíců. Původně se měla vypsat ještě v létě krátce po zahájení stavebních prací na přerozchodování úseku ještě v libereckém katastru. Důvodem zpoždění byly podle DPMLJ prodlevy kvůli pandemii koronaviru i připomínkování zadávací dokumentace ministerstvem dopravy.

Tramvaje na trati z Liberce do Jablonce jezdí aktuálně pouze do Vratislavic nad Nisou, na začátku listopadu skončila od července trvající proměna trati na standardní rozchod. Dál jsou tramvaje nahrazeny autobusy.

Hotovo do dubna 2023

DPMLJ musel už dříve ustoupit kvůli postoji Jablonce nad Nisou od původních plánů dovést tramvajovou trať v Jablonci nad Nisou až na budoucí nový terminál hromadné dopravy v blízkosti Kamenné ulice. Kvůli tomu bude podíl financování z Operačního programu Doprava nakonec nižší: namísto 85 % to bude 77 %.

Součástí stavebních prací bude dokončení rekonstrukce zbývajících úseků trati s částečnými úpravami vlastní polohy tramvajové trati včetně přemístění některých výhyben s ohledem na současné technické normy, plynulost a bezpečnost provozu. V dubnu 2023 by tak měla být modernizace celé trati kompletně hotová. Původní plán počítal s otevřením trati do konce příštího roku.

Podle provozního ředitele DPMLJ Ludvíka Lavičky by mohlo po rekonstrukci dojít ke zkrácení jízdní doby o jednu až dvě minuty. „Ukáže to ale až reálný provoz,“ dodal.

Úseky k rekonstrukci

Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola (1. úsek)
V tomto úseku dojde především ke změně polohy současné výhybny tak, aby byl na silnici I/14 byl odstraněn složený oblouk, který byl zvláště směrem od Liberce častou příčinou dopravních nehod. Současný tramvajový most bude mimo zhotovení nové mostovky rozšířen o chodník pro pěší s pokračováním až k ulici Za Tratí.

Úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna (2. úsek)
V tomto úseku dojde k největším změnám ve vedení trasy. Od ulice Za Tratí začne tramvajová trať stoupat do prostoru bývalé dopravny železniční trati Proseč nad Nisou (opuštěná staniční budova bude zbourána) tak, aby zde vzniklo nástupiště nové tramvajové výhybny ve stejné úrovni s nástupištěm železniční zastávky. Po opuštění výhybny bude společný přejezd se železniční tratí krytý závorami. V další části zanikne současná výhybna Proseč. V celém tomto úseku dojde k důslednému oddělení silniční a tramvajové dopravy.

Úsek Nový svět – Měnírna (3. úsek)
V tomto úseku bude vybudována nová výhybna, ke které povede zcela nová přístupová bezbariérová lávka od ulice Prosečská (překlene ulici Za Říčkou). Z tohoto důvodu zanikne současná zastávka Nový svět. V tomto prostoru dojde k úpravě ostrého oblouku s malým poloměrem na oblouk o poloměru 100 m. V Zeleném údolí bude vybudován zcela nový most blíže ke komunikaci s větším směrovým obloukem. Původní most byl vystavěn přes plánovanou státní komunikaci Vratislavice – Rádlo. K její dostavbě však nikdy nedošlo. Součástí tohoto úseku je také provedení změny rozchodu (posunutí kolejnice v úseku Měnírna – ulice U Nisy.

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů s Poštovní (4. úsek)
V nejkratším pracovním místě dojde k nahrazení panelů BKV pevnou jízdní dráhou, doplnění světelných signalizací a zřízení nového odbočovacího pruhu na křižovatce ulic Liberecká a U Nisy.

 

Tagy Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou DPML tramvaj Liberec - Jablonec nad Nisou změna rozchodu
48 komentářů