Libeňský most čeká extrémní zatěžkávací zkouška, konstrukci prověří až 547 tun

Tramvaj 15T na Libeňském mostě. Foto: Jan SůraTramvaj 15T na Libeňském mostě. Foto: Jan Sůra

Technická správa komunikací (TSK) zavře na dva víkendy Libeňský most. Spojnici Libně a Holešovic, která je ve špatném stavu, čeká

Technická správa komunikací (TSK) zavře na dva víkendy Libeňský most. Spojnici Libně a Holešovic, která je ve špatném stavu, čeká tento a další víkend jedna z největších zatěžkávacích zkoušet v historii českého mostního stavitelství. Zatíží ho až 547 tunami.

TSK chce zkouškou otestovat stav mostu při extrémním zatížení. Kvůli tomu bude od půlnoci z pátku na sobotu do nedělní šesté hodiny ranní most uzavřen nejen pro řidiče, ale i městskou hromadnou dopravu, cyklisty a pěší v úseku od ulice Voctářova po křižovatku Jankovcovy s Dělnickou.

„V loňském roce jsme rozhodli o variantě citlivé rekonstrukce Libeňského mostu a zrušili plány na jeho demolici. V předběžných tržních konzultacích si potenciální zhotovitelé projektové dokumentace a stavby samotné vyžádali podrobné zatěžovací zkoušky a my jim rádi vyšli vstříc.Dáme tam takovou váhu, které tam v reálném provozu nikdy nemůže být, čímž ověříme chování konstrukce v extrémní situaci,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Ověřovací statické a dynamické zatěžovací zkoušky mají ukázat, jak konstrukce reaguje na extrémní zátěž. „Při statických zkouškách najedou na vybraná mostní pole nejdříve dvě tramvajové soupravy, poté na chodníky umístíme zatěžovací vaky s pískem a nakonec na silnici vjedou nákladní vozy s hmotností do 41 tun. V rámci dynamických zkoušek bude na mostě stát jedna z tramvají v klidu, zatímco druhá bude přejíždět,“ popisuje plánovaný postup zatěžovacích zkoušek Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací. Zatěžovat se budou tři mostní pole nad Vltavou a jedno pole inundačního mostu u ulice Štorchova.

Výsledky zkoušek mají být hotové do měsíce, poté TSK chystá vypsání soutěže na firmu, která most opraví včetně vypracování projektu. „Most není v ideální kondici, ale zároveň není ani v havarijním stavu. Zatěžovací zkoušky poskytnou potřebné detaily, jak postupovat při rekonstrukci. Je to něco podobného, jako když děláme geologický průzkum na metro D. Ověřujeme si tím budoucí technologie, které chceme použít,“ dodal Scheinherr.

Tagy Libeňský most Technická správa komunikací TSK Praha
58 komentářů