dpp

Lávka na pražské Ohradě je v havarijním stavu, město ji musí podepřít

Lávka přes ulici Pod Krejcárkem. Pramen: TSK PrahaLávka přes ulici Pod Krejcárkem. Pramen: TSK Praha

Do konce května příštího roku je podle silničářů nutné demontovat havarijní západní část konstrukce a nahradit ji novou.

Lávka pro pěší na Ohradě v Praze 3 přes ulici Pod Krejcárkem je v havarijním stavu a musí být provizorně podepřena. Na havarijní stupeň VII ze sedmistupňové škály ukázal diagnostický průzkum, který probíhal od března do května.

Technická správa komunikací (TSK) na základě tohoto posudku zahájila přípravné a projekční práce k urychlenému zajištění konstrukce. Lávku, která spojuje park na vrchu Vítkov s parkem Krejcárek a vede po ní cyklotrasa A25, není zatím podle TSK třeba uzavřít. Byla ale snížena zatížitelnost na 120 kilogramů na metr čtvereční.

„Byla zjištěna otevřená trhlina v kritické pracovní spáře mezi dílci předepjatého nosníku v polovině rozpětí hlavního pole lávky v západní větvi,“ uvádí mimo jiné ke stavu mostu TSK.

Na provizorním podepření se bude pracovat od 27. května do 31. května. Během stavby se doprava pod mostem v ulici Pod Krejcárkem ve směru z centra zúží do jednoho jízdního pruhu. Od 31. května se pod mostem doprava vrátí do dvou jízdních pruhů.

„Během provizorního podepření bude průběžně monitorováno otevírání spáry/trhliny a prováděny pravidelné mimořádné prohlídky podepření i samotné nosné konstrukce lávky,“ uvedla TSK. Do konce května příštího roku pak je podle silničářů nutné demontovat havarijní západní část konstrukce a nahradit ji novou. Opravou zároveň projde celá lávka.

Sedmistupňová klasifikace stavu mostu podle zjištěných závad včetně vysvětlivek je například na stránkách stavební fakulty ČVUT. O havarijní „sedmičce“ se tam mimo jiné praví, že jde o „vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost takovou měrou, že vyžadují okamžitou nápravu pro odvrácení hrozící katastrofy“.

Praha se zaměřila na kontroly mostů především po roce 2017, kdy se koncem roku zřítila do řeky Trojská lávka.

Tagy lávka Ohrada TSK Praha
22 komentářů