Lanovku z Podbaby do Bohnic vyprojektují Metroprojekt, Sagasta a SIAL za 38 milionů

Vizualizace lanovky Podbaba - Bohnice. Skutečná podoba vzejde ze soutěže. Pramen: DPPVizualizace lanovky Podbaba - Bohnice. Skutečná podoba vzejde ze soutěže. Pramen: DPP

Trasa lanovky bude dlouhá 2240 metrů. Lanovka bude mít tři stanice a pět podpěr umístěných mezi nimi.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) udělal další krok ke zbudování lanovky Podbaba – Troja – Bohnice, která má výrazně urychlit cestování mezi Prahou 6 a Prahou 8. Podnik uzavřel smlouvu na projekční práce. Zakázku získalo s cenou 38,25 milionu sdružení firem Metroprojekt, Sagasta a SIAL architekti a inženýři. Smlouva se objevila ve veřejném registru.

Vítězné sdružení zajistí mimo jiné zpracování dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), projekt pro stavební řízení i zhotovení stavby a také stavební dozor. Vyprojektuje stavební i technologickou část. Bude přitom muset koordinovat činnost s architektem. Na podobu sloupů a stanic lanovky totiž aktuálně běží architektonická soutěž. O vítězi rozhodne jedenáctičlenná porota v srpnu.

DPP začal připravovat lanovou dráhu Podbaba – Troja – Bohnice na základě rozhodnutí městské rady z poloviny června 2020. Město považuje lanovku za nejlepší řešení propojení Prahy 6 a Prahy 8, v budoucnu by nicméně měla obě části řeky propojit tramvajová trať.

Trasa lanovky bude dlouhá 2240 metrů. Lanovka bude mít tři stanice a pět podpěr umístěných mezi nimi. Podle dřívějších informací bude možné lanovku zprovoznit nejdříve v roce 2025.

Tagy dpp lanovka Podbaba - Bohnice
35 komentářů