Lanovka z Podbaby do Bohnic zamířila do procesu EIA. Stavět se má v roce 2023

Vizualizace lanovky Podbaba - Bohnice. Pramen: ROPIDVizualizace lanovky Podbaba - Bohnice. Pramen: ROPID

Hlavní město Praha pokračuje v přípravě lanovky, která spojí Podbabu, Troju a Bohnice. Aktuálně projekt zamířil do procesu posouzení stavby

Hlavní město Praha pokračuje v přípravě lanovky, která spojí Podbabu, Troju a Bohnice. Aktuálně projekt zamířil do procesu posouzení stavby na okolí (EIA). Zatím jde o takzvané zjišťovací řízení, kde se rozhodne, zda bude muset lanovka absolvovat celý náročný hodnotící proces.

Z předložené dokumentace mimo jiné vyplývá, že lanovka se bude stavět pouze půl roku, a to od března do září v roce 2023. Na trase budou tři stanice: v Podbabě, Troji a Bohnicích. Celková délka lanové dráhy bude 2,24 kilometru. Lanovka bude mít 17 kabin, každá pojme 35 osob. Kabiny budou klimatizované bez možnosti otevřít okno.

Podle počtu cestujících se bude možné měnit interval kabin, v závislosti na intervalu kabin bude přepravní kapacita 2000 až 4500 osob za hodinu v jednom směru. Provozní doba bude od 6:00 hodin do 22:00 hodin.

Lanovka je podle předkladatelů „nejrychleji a nejlevněji realizovatelná forma MHD, která dopravně propojí levý a pravý břeh Vltavy mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi“. Výhledově se sice počítá i s novým mostem a tramvajovou tratí Podbaba – Zoo – Bohnice, na tu ale má dojít až po roce 2030.

Dolní stanice lanovky má být umístěna v blízkosti železniční stanice Praha-Podbaba. Mezilehlá stanice Troja je umístěna na pozemcích stávajícího areálu České zemědělské univerzity, horní stanice Bohnice je umístěna na pozemcích v blízkosti ulic K Pazderkám a Lodžská. Mezi stanicemi bude pět podpěr, dvě podpěry jsou situovány na Císařském ostrově v blízkosti Ústřední čistírny odpadních vod, zbývající tři podpěry jsou umístěny v Troji. Cesta mezi krajními stanicemi potrvá sedm minut. Náklady na zbudování první visuté kabinkové lanovky v Praze se odhadují na 1,5 miliardy.

Původní lanovky Podbaba - Bohnice.
Pramen: ROPIDVizualizace lanovky Podbaba - Bohnice.
Pramen: ROPIDKrajina mezi Prahou 6 a Prahou 8.
Pramen: RopidVizualizace lanovky Podbaba - Bohnice.
Pramen: RopidVizualizace lanovky Podbaba - Bohnice.
Pramen: Ropid

O lanovce: mimo obytné domy a na třech lanech

Technologie lanové dráhy je navržena na systému tří lan, který je schopen odolávat i silnému větru. Kabinu nesou dvě lana a pohání ji lano třetí. Ve stanici se od nich kabina odpojí, aby mohli cestující vystoupit a nastoupit. Pro případ nouze systém počítá s takzvanou evakuační kabinou. Nehrozí tak, že by se cestující při nečekaném uvíznutí museli dostávat ven za pomoci hasičů či vrtulníku. Evakuační kabina se k nim dostane po třetím laně a dopraví je do stanice. Trasa vede záměrně mimo území zoologické zahrady, ale je dost blízko, aby mohla přivést cestující k plánovanému novému vstupu do areálu. Díky tomu by se vyřešil problém s přetěžovanou autobusovou linkou 112 i nedostatkem parkovacích míst kolem ZOO. Zároveň nevede navržená trasa přes žádný z obytných domů. Kabinky budou bezbariérové. Na letní sezonu se počítá se zapojením kabin pro cyklisty. Lanovka bude integrována do PID.

Tagy EIA lanovka Podbaba - Bohnice praha Top
122 komentářů