Kupka v podcastu: Výluka na koridoru Lipník – Drahotuše je urgentní

Vlak Českých drah na Jezernickém viaduktu v úseku Lipník nad Bečrvou - Drahotuše. Foto: České dráhyVlak Českých drah na Jezernickém viaduktu v úseku Lipník nad Bečrvou - Drahotuše. Foto: České dráhy

Dopravci odhadují, že 30 % cestujících odejde na silnici, a ztráty tak mohou dosáhnout až 1,2 miliardy. Výluka podle nich není nutná.

Ministr dopravy Martin Kupka stojí za Správou železnic při přípravě výluky v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše na koridoru z Přerova do Ostravy. Kupka to ve středu večer potvrdil při natáčení podcastu Cesty Zdopravy.cz.

Výluku ostře kritizují nákladní i osobní dopravci. Napadli ji u Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI), který ale jejich námitky odmítl. Svaz osobních dopravců SVOD Bohemia podal proti rozhodnutí ÚPDI rozklad. Dopravci výluku považují za bezohlednou.

„Správa železnic aktuálně chystá tři roky trvající výluku na koridoru z Prahy a Brna na Ostravsko mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou. Dálkové vlaky budou zpožděny, regionální doprava bude nahrazena autobusy. Podle odhadu minimálně 30 % cestujících odejde na silnici a ztráty dopravců na tržbách tak mohou dosáhnout výše až 1,2 miliardy korun. Výluka přitom není urgentní a není pro ni zajištěna adekvátní objízdná trasa. Chtěl bych Vás požádat, abyste celou věc prověřil a požádal Správu železnic, aby výluku odložila,“ napsal Kupkovi výkonný ředitel SVOD Bohemia Petr Moravec a požádal ministra o reakci.

Dodal přitom, že dosud nebylo v daném úseku jakékoli omezení provozu. „Při běžné údržbě je možné dvoukolejný provoz zachovat až do vzniku odpovídající objízdné alternativy, například v podobě vysokorychlostní trati Moravská brána,“ sdělil Moravec.

„O této připomínce vím i od sdružení ŽESNAD. Vyžádal jsem si analýzu možností od Jiřího Svobody (generální ředitel Správy železnic, pozn. red.). Aktuální stav té koridorové trati opravdu vykazuje řadu tak vážných problémů, že je třeba co nejrychleji k rekonstrukci přistoupit. Budeme ještě hledat cesty, jakým způsobem co nejvíc snížit negativní dopady na dopravce. Ale v tomto případě jsem přesvědčený, že ta analýza stavu ze strany Správy železnic je poctivá a realistická. Výluka je urgentní a budeme hledat způsoby, aby její dopady byly co nejméně bolestné,“ řekl při natáčení podcastu ministr dopravy Martin Kupka.

Dopravci ve svých námitkách zpochybňují i samotnou nutnost stavby. Modernizace tohoto úseku proběhla v roce 2002, nyní musí podle Správy železnic znovu projít velkou opravou. „Úsek dlouhodobě vykazuje sníženou technickou kvalitu a poruchy geometrických parametrů koleje. Příčinou těchto jevů je nestabilní železniční spodek. Ten proto bude sanován, společně s ním vyměníme železniční svršek, který je na konci své životnosti, a nahradíme tři mostní konstrukce, u kterých byly v rámci diagnostiky nalezeny rozsáhlé poruchy,“ uvedl už v prosinci mluvčí SŽ Jan Nevola.

Celý podcast s ministrem dopravy Martinem Kupkou, který odpovídal i na dotazy čtenářů deníku Zdopravy.cz, přineseme v pátek v čase oběda.

Tagy Lipník nad Bečvou - Drahotuše Martin Kupka podcast Cesty Zdopravy.cz SVOD Bohemia
222 komentářů