Kupka: Syntetická paliva vdechnou druhý život dopravním prostředkům se spalovacími motory

Měření emisí, ilustrační foto. Autor: MDČRMěření emisí, ilustrační foto. Autor: MDČR

Vozidla na syntetická paliva bude možné díky výjimce nabízet v Evropské unii i po roce 2035.

Syntetická paliva mohou významně přispět ke snížení emisí v dopravě, a to především v oblastech letectví, námořní přepravy a nákladní dopravy. Tak vyzněla pondělní konference zástupců vlád, průmyslu a akademické obce k syntetickým palivům v Mnichově.

Jedním z řečníků byl na pozvání spolkového ministra dopravy Volkera Wissinga (FDP) i český ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj doprava aktuálně prochází obdobím bouřlivého technologického vývoje, který směřuje ke snižování dopadů dopravy na životní prostředí. Prioritou České republiky je přitom podle Kupky zachování technologické neutrality.

„Nikdo z nás nevidí do budoucnosti, aby nyní mohl se stoprocentní jistotou určit, jaký bude podíl různých alternativních pohonů v budoucnosti dopravy. Kromě elektromobility a vodíku vidíme potenciál i ve vývoji syntetických paliv pro spalovací motory, které mohou hrát důležitou roli při snižování emisí v letecké, námořní a lodní dopravě a také v oblasti těžké nákladní dopravy a specializovaných vozidel, jako jsou například vozy integrovaného záchranného systému, kde bateriová elektromobilita stále ještě naráží na své technologické limity. Syntetická paliva mohou vdechnout druhý život mnoha dopravním prostředkům se spalovacími motory,“ uvedl Kupka.

Syntetická paliva, tzv. e-fuels, jsou kapalná nebo plynná paliva určená pro použití ve vozech s motorem s vnitřním spalováním. Zatímco běžné palivo vzniká rafinací ropy, umělá paliva vznikají chemickou reakcí vodíku a CO2.

Při jejich použití vzniká omezené nebo nulové množství emisí CO2, a to především v případě využití obnovitelných zdrojů energie při jejich výrobě. Ve výzkumu jejich efektivní výroby a využívání v tuto chvíli v Evropě hrají prim německé firmy. Budoucnost v nich vidí i Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, na jejíchž stránkách lze najít podrobnější informace. Ekonomická velkovýroba syntetických paliv ale vyřešena není, mimo jiné je energeticky (a tím i finančně) násobně náročnější než klasická výroba z ropy.

Německo a Česká republika se zasadily o právně závaznou výjimku pro vozy se spalovacími motory na syntetická paliva. Ty tak díky výjimce bude možné nabízet i po roce 2035, kdy vstoupí v platnost unijní zákaz prodeje nových osobních automobilů se spalovacími motory.

Cílem konference bylo mimo jiné podpořit další vývoj a urychlené uvedení syntetických paliv na trh.

Tagy syntetická paliva
140 komentářů