LOT 3a leaderboard

Další krůček k jižní spojce v Hradci Králové. Stavba má začít za sedm let

Pohled směrem, kudy by nová Jižní spojka v Hradci Králové měla vést. Pramen: ŘSD, dokumentace EIAPohled směrem, kudy by nová Jižní spojka v Hradci Králové měla vést. Pramen: ŘSD, dokumentace EIA

Ředitelství silnic a dálnic udělalo další malý krůček ke vzdálenému cíli, kterým je výstavba královéhradecké jižní spojky. Konkrétně jde o

Ředitelství silnic a dálnic udělalo další malý krůček ke vzdálenému cíli, kterým je výstavba královéhradecké jižní spojky. Konkrétně jde o tříkilometrovou spojnici silnice číslo 11 s výpadovkou na Pardubice. ŘSD poslalo dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Stalo se tak rok a půl poté, co královéhradecký krajský úřad rozhodl, že projekt bude posuzován podle zákona EIA. Od stabilizace trasy v územním plánu města už uplynulo téměř 20 let. Ani poklepání základního kamene se přitom neblíží nijak závratnou rychlostí.

„Průvodní zpráva udává návrhové intenzity dopravy mimo jiné k roku 2034, kde se uvádí, že je to termín čtyři roky po uvedení do provozu. Dále se zde uvádí, že doba výstavby by měla trvat tři roky. Z toho lze odvodit, že zahájení realizace se předpokládá v roce 2027 a uvedení do provozu v roce 2030,“ píše se v dokumentaci EIA.

Budoucí jižní spojky v Hradci Králové. Pramen: ŘSD, EIA

Budoucí jižní spojky v Hradci Králové. Pramen: ŘSD, EIA

Projekt s odhadovanými náklady 1,5 miliardy korun už v únoru 2016 schválila centrální komise ministerstva dopravy, přes kterou musejí projít všechny velké dopravní stavby.

Jižní spojka má propojit úsek od mimoúrovňové křižovatky Kukleny (D11) po silnici I/37. Půjde o čtyřpruhovou silnici se středním dělícím pásem s nejvyšší rychlostí 70 kilometrů v hodině. Na trase jsou navrženy celkem čtyři křižovatky, z toho tři turbo okružní křižovatky a jedna mimoúrovňová. „Za nejzávažnější střet je považováno křížení trasy záměru s lokálním biokoridorem podél Labského náhonu,“ píše se v dokumentaci EIA. Náhon a zelený pás kolem něj by proto podle autorů měla spojka překlenout.

Nová silnice má přispět k odvedení části dopravy mimo centrální oblasti města, jako jsou Kukleny a Pražské předměstí, kde je bytová zástavba.

Tagy Hradec Králové Jižní spojka ŘSD
21 komentářů