Královéhradecká jižní spojka: Dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracuje AFRY

Pohled od pardubické tratě ve směru budoucí jižní spojky. Pramen: ŘSD, dokumentace EIAPohled od pardubické tratě ve směru budoucí jižní spojky. Pramen: ŘSD, dokumentace EIA

Zahájení realizace se podle dokumentace EIA předpokládá v roce 2027 a uvedení do provozu v roce 2030.

V přípravě takzvané jižní spojky v Hradci Králové došlo k drobnému posunu vpřed. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zadalo zakázku na zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Projekt připraví sdružení v čele s projekčně-inženýrskou společností AFRY CZ. Členy sdružení jsou ještě 4Roads, Pontex, SATRA a Sagasta. Oznámila to AFRY CZ.

Královéhradecká jižní spojka má propojit dálnici D11 s tzv. hradubickou silnicí I/37. „Projekt má z celoměstského hlediska nesporný a prokazatelně pozitivní dopravní i ekologický význam. Jde o tangenciální spojnici, která mimo obytnou zástavbu převede denně více než 30.000 vozidel. Tvoří tak částečně obchvat města,“ sdělil vedoucí Oddělení silnic AFRY CZ Jakub Vyhnálek.

Jižní spojka, Hradec Králové. Pramen: ŘSD, dokumentace EIA

Jižní spojka, Hradec Králové. Pramen: ŘSD, dokumentace EIA

Půjde o novostavbu čtyřpruhové silnice se středním dělicím pásem a s celkovou šířkou 19 metrů. Součástí nové spojky budou tři turbookružní křižovatky a jedna mimoúrovňová křižovatka. Investiční náklady stavby jsou dříve zpracovanou studií odhadovány na 1,5 miliardy korun (bez DPH).

Hradecká jižní spojka je přitom příkladem pomalé cesty k realizaci. Od stabilizace trasy v územním plánu města už uplynulo 20 let a ani poklepání základního kamene se neblíží nijak závratnou rychlostí. Souhlasné stanovisko v procesu posouzení vlivu na okolí (EIA) získala stavba loni v dubnu. Zahájení realizace se podle dokumentace EIA předpokládá v roce 2027 a uvedení do provozu v roce 2030. AFRY CZ uvádí ještě pozdější termíny: zahájení 2028 a uvedení do provozu 2031.

Tagy Hradec Králové I/11 I/37 Jižní spojka ŘSD seznam
25 komentářů