Krajský úřad schválil propojení tramvajových tratí na severu Brna

Tramvaje v Brně. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářTramvaje v Brně. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Plán na propojení dvou radiálních tramvajových tratí na severu Brna překonal další metu v přípravě. Jihomoravský krajský úřad rozhodl, že

Plán na propojení dvou radiálních tramvajových tratí na severu Brna překonal další metu v přípravě. Jihomoravský krajský úřad rozhodl, že prodloužení trati od stávající tramvajové smyčky Štefánikova čtvrť směrem k trati na Lesnou na třídě Generála Píky nemá významný vliv na životní prostředí. Proto nemusí projít celým procesem EIA. Jde o jeden ze strategických projektů města Brna.

Nyní bude následovat územní a stavební řízení, samotná stavba by mohla začít v roce 2022, jasněji má být ve druhé polovině tohoto roku. Propojení radiály Merhautova (stávající linka 5) s třídou Generála Píky (stávající linky 9 a 11) bude měřit 1,25 kilometru. „Tímto propojením se mimo jiné odstraní stav, kdy v současné době jsou obě tratě ukončeny svou vlastní smyčkou a nelze je např. pro potřebu výluk nebo oprav variantně propojit. Obsluha území pak stojí na náhradní autobusové dopravě,“ píše se v oznámení krajskému úřadu.

V rámci stavby bude zrušena tramvajová smyčka Štefánikova čtvrť, která už je dopravně zastaralá. Při výstavbě tramvajové trati bude provedena i rekonstrukce dotčených úseků ulic a mostu přes železniční trať, jehož některé části jsou v havarijním stavu.

Propojení tramvajových tratí na severu Brna. Pramen: DPMB/dokumentace EIA

Propojení tramvajových tratí na severu Brna. Pramen: DPMB/dokumentace EIA

Motivy pro přípravu projektu dle DPMB:
– rozšíření území města napojeného na nosný systém brněnské MHD
– zvýšení provozní stability propojením tratí zajišťujícím obsluhu jednoho z největších sídlišť – Lesné
– řešení stávajícího nevyhovujícího stavu lokality Štefánikova čtvrť (bezbariérovost, kapacita apod.)
– převod části výkonů na elektrickou trakci (omezení rozsahu autobusových linek)

Tagy DPMB tramvajová trať
35 komentářů