Konec tahanic o prodlouženou Rudnou v Ostravě. ŘSD má povolení pro posledních 400 metrů

Stavba silnice I/11 prodloužená Rudná. Foto: ŘSDStavba silnice I/11 prodloužená Rudná. Foto: ŘSD

Ředitelství silnici a dálnic získalo pravomocné stavební povolení pro více než 400 metrů posledního úseku stavby silnice I/11, známé jako

Ředitelství silnici a dálnic získalo pravomocné stavební povolení pro více než 400 metrů posledního úseku stavby silnice I/11, známé jako prodloužená Rudná. Posledních 400 metrů by se tak mělo začít v nejbližší době stavět. Stavbu dlouho blokovaly spory s majiteli pozemků, po intervenci Moravskoslezského kraje se ale podařilo nakonec dohodnout kompromis.

Získání stavebního povolení oznámil na twitteru pověřený ředitel ŘSD Radek Mátl a zástupci Moravskoslezského kraje na dnešní tiskové konferenci. „Hned dnes vydáváme pokyn zhotoviteli k zahájení prací na dokončení úseku,“ uvedl Mátl. Podle smlouvy má sdružení stavebních firem Strabag, OHL ŽS a JHP celkem rok na dokončení stavby po nabytí právní moci stavebního povolení.

Přes šest kilometrů dlouhý úsek se začal stavět v roce 2012, není ale stále dokončen kvůli sporům ŘSD s majiteli přilehlých pozemků, které reprezentuje Občanské sdružení Skalka v čele s architektem Dušanem Richtárem. Ty se podařilo odblokovat až vstoupením kraje jako mediátora mezi obě znepřátelené strany letos v lednu.

Šlo především o technickou podobu a rozsah protihlukových stěn. Silničáři nakonec po dohodě s krajem stáhli zablokovanou žádost o stavební povolení a nechali stěny v projektové dokumentaci přepracovat. Stěny před hlukem ochrání nejen členy sdružení, ale také hustě osídlenou část Ostravy-Poruby, kudy komunikace povede. Odpůrci stavby pak stáhli své procesní námitky. Silničáři podali novou žádost o stavební povolení, žádný ze 150 účastníků řízení se neodvolal.

Obě strany potřebovaly neutrálního prostředníka se silnou autoritou. Kraj v této roli zajistil, že našly shodu na několika zásadních sporných technických bodech – úpravě protihlukových zdí nebo lávky. Zároveň ale mohl zaručit, že vše dohodnuté zahrne do jednoho stavebního řízení, které bude jasné a čitelné pro všechny strany i veřejnost. Že prostě není možné nic dohodnutého změnit. Vyplatilo se řešit patovou situaci kolem prodloužené Rudné po jednotlivých částech. Bez emocí, s rozumnými argumenty a hlavně dobrou vůlí všech zúčastněných, kteří plní uzavřené dohody,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. ŘSD stáhlo zablokovanou žádost a podalo novou s upravenou podobnou protihlukových stěn.

Konečně jsme dosáhli shody nad technickým řešením protihlukových stěn a byli jsme ujištěni, že kvalita protihlukových stěn nemůže už být snížena. O to jsme se snažili od počátku,“ citoval kraj zástupce sdružení Skalka Dušana Richtára, který je hlavní tváří kritiků stavby. Kromě protihlukových stěn se vedly spory především o věcné břemeno práva chůze a jízdy, kterým je úsek zatížen.

I/11, prodloužená Rudná. Autor: ŘSD

I/11, prodloužená Rudná.
Autor: ŘSD

Trasa I/11 prodloužená Rudná. Foto: ŘSD

Trasa I/11 prodloužená Rudná. Foto: ŘSD

Prodloužená Rudná má výrazně ulevit obyvatelům západní části Ostravy, hlavně ulic 17. listopadu a Opavské. Tahanicemi o pozemky se přitom dávno zařadila mezi „věčné“ projekty typu D11 u Hradce Králové nebo D3 u Tábora. Zhruba 13 let se vleklo jen posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

Prodloužená Rudná

Silnice, která spojuje průtah Ostravy s novou silnicí I/11 ve směru na Opavu a má fungovat také jako součást dálničního přivaděče k dálnici D1, se začala stavět v roce 2010.

Koncem roku 2017 získal projekt souhlasné stanovisko EIA týkající se posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Kvůli nejrůznějším obstrukcím hlavně ze strany majitelů věcných břemen Občanského sdružení Skalka, chybí dostavět posledních 414 metrů komunikace. (Úsek zatížený věcným břemenem práva chůze a jízdy.)

Kolony aut tak stále projíždějí hlavně ulicí 17. listopadu v ostravském městském obvodu Poruba. Lidé z okolí této přetížené komunikace kvůli tomu již několikrát zvažovali či uskutečnili protesty, případně blokádu silnice.

Ředitelství silnic a dálnic proto v roce 2017 zahájilo vyvlastnění pozemků.

Hrozilo ale, že i vyvlastňovací proces se potáhne „donekonečna“. Kraj proto vzal na sebe roli prostředníka, snahou bylo dostat za jednací stůl investora (ŘSD) a vlastníky pozemků, jejichž věcná břemena blokují dokončení této důležité komunikace. Aby se domluvili mezi sebou. Bylo by to prospěšnější a hlavně rychlejší, než kdyby se jednalo na soudech.

Problematika je složitá, v „balíku“ se nepodařilo najít dohodu, proto kraj řešil postupně, po jednotlivých krocích, technicky, bez emocí. Vyplatilo se, investor stavby i její odpůrci našli společnou řeč.Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal v srpnu 2019 stavební povolení, které v září 2019 nabylo právní moci. Zhotovitel společnost Strabag může začít stavět.

(zdroj: Moravskoslezský kraj)

Tagy I/11 Moravskoslezský kraj ostrava prodloužená Rudná Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Top
29 komentářů