Konec největšího kruhového objezdu ve městě. Budějovice zklidní dopravu na hlavním náměstí

České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Autor: Jitka Erbenová (cheva) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10640668České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Autor: Jitka Erbenová (cheva) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10640668

Náměstí Přemysla Otakara II. léta slouží jako zkratka pro průjezd z jedné strany centra na druhou.

Českobudějovická samospráva se po desítkách let nečinnosti a sporů pustila do řešení neutěšené dopravní situace v historickém jádru. Rada města schválila tento týden návrh na zklidnění dopravy a zrušení části parkovacích míst. Návrh se týká především hlavního náměstí Přemysla Otakara II., kterému se někdy říká největší okružní křižovatka ve městě. Léta totiž slouží jako zkratka pro průjezd z jedné strany centra na druhou.

Ke zklidnění dopravy má dojít ve dvou etapách. První, která má vést především k zamezení průjezdů přes náměstí, se začne uskutečňovat letos na jaře. Pomoci má proměna některých ulic na jednosměrky, v ulici U Černé věže před katedrálou pak vznikne pěší zóna. Na severní stranu náměstí bude zakázán vjezd, tamtéž bude zrušena i část parkovacích míst.

Druhá etapa má nastat v roce 2023, což souvisí s dokončením parkovacího domu u sportovní haly. Dům se má stavět ještě letos, město už na něj má smlouvu se stavební firmou. S dokončením domu by mělo dojít k dalšímu úbytku parkovacích míst na náměstí, auta mají zmizet z celé severní i západní strany. Rozšíří se pěší zóny a do ulic mají být instalovány výsuvné sloupky. Zbylá místa na náměstí mají být především pro rezidenty a místní podnikatele.

Budějovičtí radní zároveň se zklidněním dopravy schválili rozmístění kontejnerů se stromy k severní straně náměstí. To má být dočasně na čtyři roky na náklady Teplárny České Budějovice. Ta tím chce propagovat chystanou spalovnu odpadů v části Nové Vráto, která má řadu odpůrců a aktuálně prochází procesem EIA.

Jedno z největších náměstí v českých zemích se stalo „kořistí“ automobilistů v 90. let, kdy parkoviště postupně obsadila všechny strany čtverce. Po zrušení parkoviště na Malostranském náměstí v Praze má podobnou ostudu v historickém jádru z větších měst například i Hradec Králové.

Z důvodové zprávy pro radu města České Budějovice

I. etapa (realizace jaro 2022) dopravního zklidnění historického jádra, jehož principem, na základě „Stanovení místní úpravy“, je zejména zamezení nežádoucím průjezdů přes historické centrum.
Opatření se týkají ulic:
• část ul. U Černé věže (úsek Hroznová – kanovnická – před katedrálou) – vznikne „Pěší zóna“;
• zjednosměrnění části ul. Biskupská směrem do centra (v úseku Zátkovo nábř. – Široká);
• zjednosměrnění části ul. Kněžská směrem do centra (v úseku Široká – Karla IV.) + umístění dopravních zrcadel;
• zklidnění severní části náměstí Přemysla Otakara II. zákazem vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou + vymístění části parkovacích stání.

II. etapa (začátek realizace v r. 2023) – souvisí s dokončením výstavby parkovacího domu u sportovní haly), kdy by mělo dojít k dalšímu úbytku parkovacích míst na náměstí Přemysla Otakara II. (celá severní, resp. západní strana náměstí) a další rozšíření Pěších zón včetně instalace vjezdových bran (pomocí výsuvných sloupků).

Dále radě města předkládáme, na základě žádosti „Teplárny České Budějovice a.s.“ (v rámci propagace spalovny odpadů ZEVO), „Návrh na umístění stromů v mobilních nádobách na náměstí Přemysla Otakara II. včetně nového mobiliáře“ – cca na dobu 4–5 let.
Oba projektové záměra jsou koordinovány a měly by být realizovány na jaře letošního roku.
Stromy včetně nádob a lavičky na nám. Přemysla Otakara II. budou financované společností Teplárna České Budějovice a.s., Odpadkové koše a kolostavy, stejně jako následná údržba zeleně, budou hrazeny z rozpočtu statutárního města České Budějovice.

Tagy České Budějovice náměstí Přemysla Otakara II. parkování
62 komentářů