Kojenec versus babička. Filosofové, teologové, právníci a inženýři řeší etiku u autonomní mobility

Testování autonomního řízení na německé dálnici. Foto: AudiTestování autonomního řízení na německé dálnici. Foto: Audi

Ministerstvo dopravy zřídilo po vzoru jiných států komisi, která má řešit etické a právní otázky spojené s rozvojem automatických dopravních

Ministerstvo dopravy zřídilo po vzoru jiných států komisi, která má řešit etické a právní otázky spojené s rozvojem automatických dopravních prostředků. Právě nalezení odpovědí na tyto otázky se ukazuje jako mnohem větší problém než technologie samotná.

„Hlavními oblastmi, kterými se bude Etická komise zabývat, jsou například interakce člověka a stroje, problematika chování umělé inteligence v případě nehod, dostupnost a bezpečnost sdílených dat či otázka odpovědnosti za použitý software a infrastrukturu v podmínkách ČR,“ uvedlo ministerstvo.

Vedle nesporných výhod autonomní mobility, mezi které patří například lepší využití silnic a křižovatek či snížení emisí, se řeší i nevýhody a morální dilemata. K nevýhodám patří zatím i nespolehlivost softwaru a kamer za deště, předpokládá se i ztráta řidičských schopností ve společnosti.

Zdeněk Hanzálek z ČVUT na konferenci Česmadu koncem roku 2018 zmínil i dilema „kojenec versus babička“, které může mít celou řadu obměn. „Když bude jasné, že auto nestačí před přechodem zastavit, na jedné straně bude přecházet babička na druhé matka s dítětem. Koho si auto vybere?“ tázal se Hanzálek.

Odpovědi mají hledat právníci, filosofové, teologové a inženýři v nové ministerské komisi. Závěry by měly být známy ještě letos, ministr dopravy pak s nimi pojede na podzimní jednání s kolegy z ostatních zemí Evropské unie.

Autonomní doprava a etika

Etická komise německého ministerstva dopravy vypracovala první zásady pro schvalování automatizovaných řídicích systémů, a to se zvláštním zřetelem na bezpečnost, lidskou důstojnost, osobní svobodu rozhodování a na autonomii dat. Zpráva obsahuje 20 tezí, mezi kterými jsou klíčové:

• Datově propojené a automatizované řízení je eticky potřebné, pokud systémy zaviní méně dopravních nehod než lidský řidič.
• Při výběru buďto materiální škody, nebo zranění osob je způsobení materiální škody na prvním místě – v případě nebezpečí má ochrana lidského života vždy nejvyšší prioritu.
• V situacích, u kterých nevyhnutelně dojde k úrazu, není povoleno žádné rozlišení osob podle osobních charakteristik jako je věk, pohlaví, tělesná nebo duševní konstituce.
• V každém okamžiku musí být jasné, kdo ovládá vozidlo, zda člověk, nebo automat. Musí být zřejmý a jednoznačně určený i okamžik předání odpovědnosti z jednoho na druhého, a naopak. Odpovědnost se předává z řidiče na výrobce vozidla a tvůrce systému.
• U každého, kdo řídí, musí být zdokumentovány a uloženy provedené úkony – například pro objasnění možných problémů s odpovědností.
• Majitel a uživatel vozidla sám rozhodne o předávání a používání údajů o vozidle.

Šest úrovní automatizace silničních vozidel (Mezinárodně uznávaná škála SAE *):

0 Bez automatizace – vozidlo řídí výlučně řidič, ale mohou být užity varovné subsystémy.

1 Asistence řidiče – řidič musí být schopen kdykoli řídit, automaticky mohou probíhat i složitější
řídicí funkce.

2 Částečná automatizace – řidič musí zasáhnout, když automatický systém selhává, automat řídí, zrychluje i brzdí, při zásahu řidiče se systém deaktivuje.

3 Podmíněná automatizace – v definovaném prostředí (například na dálnici) se řidič nemusí věnovat řízení, musí být ale schopen převzít řízení, když je to nutné.

4 Vysoká automatizace – automat řídí s výjimkou velmi nebezpečného prostředí (velmi špatné počasí), řidič smí používat automat jen tehdy, když je prostředí bezpečné, v takovém případě se nevěnuje řízení.

5 Plná automatizace – člověk zadá cíl a aktivuje systém, automat řídí do libovolného cíle, řidič neexistuje.

*SAE = Society of Automotive Engineers. Celosvětové profesní sdružení vědců, inženýrů a odborníků se zaměřením na dopravní prostředky, které jsou schopny se s využitím vlastního pohonu pohybovat po zemi, na vodě, pod vodou, ve vzduchu i v kosmickém prostoru. Organizace je také respektovanou standardizační organizací v oblasti automobilového průmyslu. Původně vznikla jako Asociace automobilových inženýrů

Složení Etické komise ministerstva dopravy:
Předseda:
PhDr. David Černý, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR

Místopředseda:
Mgr. et Mgr. Petr Zámečník – Centrum dopravního výzkumu

Členové:
Mgr. Monika Mareková, M.Jur. (Oxon) – CMS
JUDr. Adam Doležal, LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR
Ing. Martin Hron – TÜV SÜD Czech
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR
Ing. Tomáš Ječný – Škoda Auto
Ing. Václav Jirovský, Ph.D. – Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
Daniel D. Novotný, Ph.D. – Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. et Ing. Václav Uhlíř – Fakulta informačních technologií VUT
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. – Ústav informatiky AV ČR

Tagy autonomní mobilita
63 komentářů