LOT 3a leaderboard

Koaliční smlouva v Brně: Mírnější podmínky pro rezidentní parkování a nádraží u řeky

Markéta Vaňková. Pramen: ODSMarkéta Vaňková. Pramen: ODS

Zástupci rodící se brněnské koalice (ODS, KDU-ČSL, Piráti, ČSSD) představili po dvou týdnech jednání novou koaliční smlouvu. Dopravu má mít

Zástupci rodící se brněnské koalice (ODS, KDU-ČSL, Piráti, ČSSD) představili po dvou týdnech jednání novou koaliční smlouvu. Dopravu má mít na starost nejsilnější koaliční strana ODS, kterou vedla do voleb nastávající primátorka Markéta Vaňková.

Klíčovou brněnskou otázku stěhování nádraží z centra k řece Svratce dokument explicitně neřeší, stěhování ale nepřímo předpokládá jako holý fakt. Smlouva tak obsahuje podporu projektům rozšiřujícím obslužnost MHD v návaznosti na nové nádraží, hovoří o rozvoji jižní části města mezi historickým centrem a novým nádražím i o severojižním kolejovém diametru.

„U projektů, jako je nádraží či Janáčkovo kulturní centrum, se nemůže česká vláda řídit tím, kdo je ve vedení měst. Bude to otázka jednání,“ řekla Vaňková Brněnskému deníku k otázce financování.

Změny chce budoucí primátorka udělat i v nedávno zavedeném systému rezidentního parkování. Jeho rozšiřování mimo centrum by se mělo zpomalit, nové vedení radnice chce navíc být vstřícnější k návštěvníkům města a například jim umožnit v neděli parkování zdarma v centru. Nové vedení města chce rovněž zřídit koordinátora oprav a uzavírek.

Smlouva by měla být podepsána příští týden ve středu, Piráti a sociální demokraté o ní ještě budou hlasovat.

Z koaliční smlouvy
oblast dopravy:

 • Podpoříme realizaci klíčových dopravních staveb, zejména velkého městského okruhu a obchvatů městských částí.
 • Budeme usilovat o realizaci nového sjezdu z D1 v oblasti průmyslové zóny. Budeme připravovat vybudování dopravní spojky mezi Cejlem a Zvonařkou na základě schválené územní studie.
 • V zájmu zajištění obslužnosti nového vlakového nádraží veřejnou dopravou budeme dále pokračovat ve stavbě „Tramvaj Plotní“ a zajistíme přípravu a realizaci další městské dopravní infrastruktury.
 • Budeme pokračovat v realizaci rozšíření tramvajových tratí Kampus, Líšeň, budeme pokračovat v přípravě projektu tramvajové tratě na Lesnou a Kamechy a prověříme stávající technická řešení tratí.
 • Intenzivně budeme jednat a spolupracovat s vedením kraje a státu na projektové přípravě Severojižního kolejového diametru.
 • Budeme usilovat ve spolupráci se SŽDC a ČD o posílení vnitroměstské dopravy vedené na železničních tratích, včetně vybudování nových zastávek.
 • V rámci dalšího zatraktivňování MHD budeme efektivně využívat stávající vozidla a prosazovat postupné zavádění moderních, ekologicky šetrných, komfortních a klimatizovaných tramvají, autobusů a trolejbusů.
 • Upravíme další zastávky tak, aby byly dostatečně komfortní, bezpečné a dostupné i pro vozíčkáře, seniory nebo maminky s kočárky.
 • Prověříme možnosti dalšího zvýhodnění jízdného dětí a seniorů v MHD.
 • Zavedeme koordinátora oprav a uzavírek
 • Při výběrových řízeních na dodavatele stavby budeme nastavovat kritéria výběru tak, aby byl kladen důraz na kvalitu, dobu trvání a termín dokončení stavby.
 • Budeme iniciovat zlepšení dopravní situace u složitých křižovatek ve spolupráci s vlastníky komunikací (například Kníničská x Bystrcká).
 • Vytvoříme analýzu nejnebezpečnějších dopravních míst a budeme postupně daná problematická místa odstraňovat.
 • Budeme pokračovat v budování funkční sítě cyklistické infrastruktury zejména uvnitř města a páteřních cyklostezek z okrajových částí do vnitřního města. Za tímto účelem v rozpočtu vyhradíme minimálně 10 mil. Kč ročně na organizační opatření pro cyklistickou dopravu a budování cyklostojanů. Zároveň budeme cyklodopravu nadále zohledňovat při rekonstrukcích ulic. Pro naplnění tohoto cíle zajistíme dostatečnou personální kapacitu pod investičním odborem. Je potřeba zajistit důsledné dodržování pravidel bezpečnosti provozu ze strany všech jeho účastníků.
 • V oblasti parkování budeme budovat nová parkovací místa. Budeme klást důraz na budování záchytných parkovišť a parkovišť typu P+R zejména u železničních stanic a tramvajových zastávek a budování montovaných parkovacích domů především na sídlištích.
 • Opravíme systém rezidentního parkování způsobem, aby byl vstřícný ke všem obyvatelům města, zejména během dne. Pro pilotní fázi (ve lhůtě 1 roku po zavedení rezidentní regulace v širším centru města) zrušíme poplatky spojené s rezidentním parkováním mimo návštěvníky s cílem zajistit místa pro rezidenty v noci a neomezit mobilitu Brňanů přes den.

oblast územního plánování

 • Do územního plánu budeme prosazovat zanesení trasy SJKD na základě výsledků studie proveditelnosti SŽDC.
 • Rozvoj jižní části města mezi historickým centrem a novým nádražím pokládáme za zcela klíčový pro celé Brno. Chceme tu vybudovat novou, snadno dostupnou čtvrť s bydlením v zeleni a pestrou nabídkou služeb.

Pramen ODS

Tagy brno koalice smlouva
26 komentářů