Klíčový zákon na dopravní stavby platí, návrh inspirovaný Dětmi Země u Ústavního soudu neuspěl

Ražba tunelu Deboreč. Autor: SŽDCRažba tunelu Deboreč. Autor: SŽDC

Ředitelství silnic a dálnic společně se Správou železniční dopravní cesty mohou dál pokračovat v přípravách a stavbách některých velkých projektů,

Ředitelství silnic a dálnic společně se Správou železniční dopravní cesty mohou dál pokračovat v přípravách a stavbách některých velkých projektů, které nemusely procházet opakovaným posuzováním vlivu na životní prostředí.

Ústavní soud zamítl návrh Krajského soudu v Ostravě na zrušení části zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Nová legislativní norma z roku 2016 vyškrtl několik prioritních dopravních staveb z opakovaného posuzování podle zákona, které by přineslo zdržení některých staveb o několik let. Soud o svém verdiktu informoval v tiskové zprávě.

Jde konkrétně o paragraf 23a zákona, který stanovil několik prioritních staveb, u kterých se takzvaný proces EIA nemusel opakovat. Stavby tímto procesem už dříve prošly, ale příprava trvala tak dlouho, že se mezitím změnil zákon a podle některého výkladu

Ústavní soud podrobil napadenou právní úpravu testu racionality a dospěl k závěru, že § 23a zákona posuzování vlivů na životní prostředí představuje rozumnou míru omezení práva veřejnosti participovat v procesu posuzování vlivů na životní prostředí u prioritních dopravních záměrů. Dotčená veřejnost má stále široký prostor participovat v navazujících a souvisejících postupech a řízeních týkajících se vlivů prioritních dopravních záměrů na životní prostředí,“ uvedl Ústavní soud ve svém vyjádření.

Na Ústavní soud se obrátil Krajský soud v Ostravě, který se zabývá žalobou Dětí Země související s obchvatem Frýdku-Místku. Soud po argumentaci organizace bojující proti řadě dopravních staveb podal návrh na zrušení paragrafu, protože postrádá takzvanou obecnost, když specifikuje konkrétní stavby.

Podle Ústavního soudu ale stavby musely splnit několik podmínek, například zařazení do tranzitní evropské dopravní sítě, vydání územního rozhodnutí do března 2015 a souhlasné stanovisko k hodnocení vlivů na životní prostředí vydané podle starého zákona.

Nález respektujeme, nicméně se stále domníváme, že účast veřejnosti ve stavebním řízení pro devět prioritních dopravních staveb není plnohodnotnou náhradou za podrobný veřejný proces EIA s hodnocením vlivů na životní prostředí, který pro tyto stavby neproběhl řádně v souladu se směrnicí EU, kterou náš stát akceptuje až od dubna 2015,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého bude tedy na krajských soudech, jak se s mnohdy vadnými procesy EIA vypořádají v konkrétních soudních procesech

Prioritní dopravní záměry

D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí – Řevničov)

D35 Opatovice – Ostrov (D35 Opatovice nad Labem – Časy a D35 Časy – Ostrov)

D49 Hulín – Fryšták

D55 Otrokovice, obchvat JV část

D11 1106 Hradec Králové – Smiřice

D1 0136 Říkovice – Přerov

Modernizace trati Sudoměřice – Votice

Tagy Ředitelství silnic a dálnic Správa železniční dopravní cesty Ústavní soud zákon o posuzování vlivu na životní prostředí
48 komentářů