Klíčový verdikt pro D11 do Polska. Ministr zamítl rozklad Dětí Země, stavba má začít 19. 12.

Vizualizace budoucí dálnice D11 Trutnov - státní hranice, most v Lamperticích. Foto: ŘSDVizualizace budoucí dálnice D11 Trutnov - státní hranice, most v Lamperticích. Foto: ŘSD

K zahájení chybí už jen podpis smlouvy s vítězem soutěže.

Ministr dopravy Martin Kupka zamítl rozklad Dětí Země proti stavebnímu povolení na dálnici D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje, že stavba začne 19. prosince.

Rozhodnutí zveřejnilo ministerstvo na úřední desce. Ministr většinu námitek Dětí Země zamítl, ŘSD v rozkladu nově stanovil desítky nových podmínek pro přípravu stavby a samotnou realizaci. Mají snížit vliv stavby na životní prostředí. V seznamu podmínek je například řešení zachování některých lesních cest či jejich přeložení do jiné trasy. ŘSD musí provést také záchranný transfer hnízd mravenců rodu Formica ležících přímo v trase silnice na lokalitě Trutnov-Poříčí.

Děti Země mohou proti rozkladu podat žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, ta ale nemá odkladný účinek, a ŘSD tak může začít stavět. Zbývá poslední krok, podepsat smlouvu s vítězem soutěže. Ta půjde podepsat po uplynutí zákonné lhůty na podání námitek proti výběru vítěze.

Jeden z největších dálničních tendrů tohoto tisíciletí v Česku vyhrál polský Budimex s cenou 11,352 miliardy korun bez DPH. 21 kilometrů dlouhý úsek vyjde státní kasu výrazně levněji, než ŘSD očekávalo. Pod odhadovanou cenou 13,078 miliardy korun bylo pět ze šesti nabídek.

Dálnice na hranici naváže na polskou rychlostní silnici S3, která je již na hranice hotová, chybí předposlední úsek. Postup prací v Polsku přinutil ŘSD změnit plány: nejprve se má začít budovat úsek úsek u státní hranice, který by měl být hotový v roce 2025. Celá dálnice z Trutnova na hranice má být hotová v roce 2027.

Úsek D11 z Trutnova na česko-polskou hranici. Foto: ŘSD
Tagy Budimex D11 D11 Trutnov - státní hranice Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
67 komentářů