egoe-plus
Informační technologie Infrastruktura Silnice

Kapsch prohrál. Předseda ÚOHS posvětil podpis mýtné smlouvy

Mýtná brána, foto: Zdopravy.cz/Jan Sůra
Mýtná brána, foto: Zdopravy.cz/Jan Sůra

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj v pondělí potvrdil správnost postupu ministerstva dopravy ve věci sporného podpisu mýtné smlouvy. Rafaj zamítl rozklad protestující firmy Kapsch a potvrdil prvoinstanční rozhodnutí svých úředníků.

Smlouva státu s konsorciem CzechToll/SkyToll na zbudování a provoz mýtného systému tak platí. „K uzavření smlouvy nedošlo navzdory existujícímu zákazu takovou smlouvu uzavřít, čímž nebyla naplněna hypotéza … pro uložení zákazu plnění smlouvy,“ stojí v prosincovém rozhodnutí úřadu, které nyní Rafaj potvrdil. Právě zákaz plnění smlouvy Kapsch požadoval.

Dosavadní provozovatel Kapsch podpis smlouvy u antimonopolního úřadu rozporoval s argumentem, že stále platilo předběžné opatření zakazující ministerstvu kontrakt podepsat. Kapsch proto požadoval zneplatnění smlouvy. Nyní u ÚOHS definitivně neuspěl.

Antimonopolní úřad zahájil ve věci mýta první správní řízení už v říjnu 2017 z moci úřední, postupně se pak rozběhla další čtyři řízení na popud Kapsche. Před více než rokem v prvním řízení vydal ÚOHS zákaz podpisu smlouvy, pro zjednodušení následně všechna řízení spojil do jednoho.

Loni 20. září vydal úřad v rámci tohoto společného správního řízení prvostupňové rozhodnutí, kterým zastavil správní řízení v části, jež byla původně vedena s ministerstvem z moci úřední. V dalších výrocích pak zastavil správní řízení či zamítl návrhy Kapsche.

Ministerstvo si to vyložilo tak, že ve své části sloučeného řízení je jediným účastníkem, vzdalo se práva na odvolání a ještě ten den podepsalo smlouvu s CzechToll/SkyToll. Kapsch naopak namítal, že je účastníkem řízení, má právo na odvolání a zákaz podpisu smlouvy platí. Podle dřívějšího vyjádření šéfa Kapsche Karla Feixe je firma odhodlána pohnat věc ke správnímu soudu.

Klíčovou postavou celého mýtného příběhu se ukázal být právě Petr Rafaj. Nejprve loni zvrátil rozhodnutí svých úředníků, kteří celý tendr v první instanci zrušili, a nyní definitivně odkázal naděje Kapsche do říše teorie.

Vyjádření firmy Kapsch:

Zamítavé rozhodnutí předsedy ÚOHS nás nepřekvapilo, pouze potvrdilo dříve nastavenou linii první instance. Antimonopolní úřad zásadně porušil svou vlastní rozhodovací praxi, ale i judikáty správního soudu či zásady Evropské komise, které mu ukládají, aby chránil práva účastníků řízení. Trváme na tom, že ÚOHS flagrantně porušil naše práva na spravedlivý a transparentní proces. Obrátíme se na nezávislý soud, aby o tom rozhodnul.

Jen na vysvětlenou – poté, co ÚOHS spojil všechna řízení o našich námitkách do jediného, požadovali jsme pro jistotu vydat další předběžné opatření. Tehdy nám bylo ze strany ÚOHS sděleno, že by to bylo nadbytečné, neboť už přece předběžné opatření existuje. Následně úřad o tomtéž ujistil i krajský soud, který jsme o vydání dalšího předběžného opatření také žádali. Na tom, že předběžné opatření stále platilo a ministerstvo dopravy tedy nemohlo podepsat smlouvu s vítězem tendru, se navíc shodli všichni námi oslovení právní experti.