Jihomoravský kraj zlepší spojení Brna a Boskovic, ve špičce pojedou vlaky a autobusy po půlhodině

Nádraží v Boskovicích. Autor: Lukáš Malý – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3407464Nádraží v Boskovicích. Autor: Lukáš Malý – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3407464

Změny souvisí s ukončením velké vlakové výluky.

Změna jízdních řádů od 11. prosince přinese po roční výluce provozu vlaků mezi Brnem a Blanskem zásadní zlepšení pro obyvatele Blanenska a Boskovicka při cestách do Brna. Kromě lepšího propojení vlaků chystá kraj i změny v autobusových spojích. Kraj a organizátor dopravy Kordis JMK začal projednávat s obcemi návrh autobusových jízdních řádů.

V případě vlaků budou spoje linky S21 Skalice nad Svitavou – Boskovice (– Velké Opatovice) ve Skalici nad Svitavou primárně zastavovat na přípoje na rychlíky R19 a na spěšné vlaky linkyS2. Tím se dosáhne zkrácení jízdní doby Brno – Boskovice s přestupem ve Skalici nad Svitavou na 40–47 minut. Ve špičkách pracovních dnů bude toto spojení zajištěno každou hodinu.

Vybrané spoje linky 251 ve špičkách pracovních dnů po příjezdu do Boskovic od Velkých Opatovic pojedou expres bez zastávky do Rájce-Jestřebí k žel. stanici. Tam naváže vlak S2 do Brna, který z Rájce-Jestřebí bude vyjíždět. Obdobné řešení bude fungovat i v opačném směru. Toto opatření zajistí ve špičkách pracovních dnů rychlé a komfortní spojení mezi Velkými Opatovicemi, Boskovicemi a Brnem oběma směry.

Kvůli velkému množství linek a souběhu autobusů a vlaků mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou dojde naopak k optimalizaci sítě linek. „Nejen, že se doprava zpřehlední, ale navíc dojde k úspoře nákladů za dopravní obslužnost, a to s minimálním dopadem na cestující,“ řekla mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

Zpřehlednění linek

V daném úseku dochází ke zpřehlednění linkového vedení. Mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou tak již nebude vedena linka 251 (vybrané spoje vedeny mezi Boskovicemi a Rájcem-Jestřebí expres – viz informace výše) a zcela zrušena bude linka 162, která bude v úseku Boskovice – Černá Hora nahrazena prodloužením vybraných spojů linky 250 ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory. Účelové spoje linky 162 vedené z Černé Hory do průmyslové zóny v Kuřimi budou převedeny na linku 301 a pro cestování do centra Kuřimi bude možné využít v Lipůvce autobusy linek 152 a 313. Bude i nadále zajištěn přípoj od vlaků linek S2 a R19 ve směru z Brna ve Skalici nad Svitavou na navazující vlaky linky S21 nebo autobusy linek 250, 256 a 257 do Boskovic a opačně.

Vznikne také přímé spojení mezi brněnskou částí Královo Pole a Boskovicemi kombinací linek 250 a 301 přes Černou Horu a Lipůvku, a to až devětkrát za pracovní den ve školním roce v obou směrech. Vyznačené spoje linky 250 změní v Černé Hoře označení na linku 301 a budou bez přestupu pokračovat do Králova Pole. Navíc bude zavedeno i přímé spojení ráno z Velkých Opatovic v 5:28 do Brna, Kr. Pole (příjezd v 6:57) a odpoledne zpět z Brna v 15:32 do Velkých Opatovic (příjezd 17:22).

Změní se také jízdní řády pro linku 301 kvůli pravidelným kolonám na silnici I/43 v oblasti Lipůvky. KORDIS na tuto skutečnost reaguje a v pracovních dnech mezi 14. a 18. hod. prodlužuje jízdní dobu mezi Brnem a Lipůvkou a také navyšuje vyrovnávací doby autobusů v Brně. Toto opatření zlepší přesnost odjezdů linky 301 a garanci přípojů na návazné linky v přestupních uzlech.

Shrnutí změn s praktickými dopady pro cestující

Brno – Velké Opatovice ve špičkách pracovních dní cca každých 30 minut

Byť již v současné době jezdí autobusy linky 251 mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi každých 30 minut, přípoje od Brna byly na tuto linku cca pouze jednou za hodinu. Nově se situace změní, prodloužením vybraných spojů do Rájce-Jestřebí bude spojení zajištěno skoro každou půlhodinu.
Příklady spojení přes Rájec- Jestřebí – odjezdy z Brna 14:15, 15:15, 16:15, 17:15.
Příklady spojení přes Skalici nad Svitavou a lokálkou do Boskovic – odjezdy z Brna 13:44, 14:56, 15:44, 16:56, 17:44.
Jízdní doby jak při využití spěšného vlaku přes Skalici nad Svitavou, tak při spojení osobním vlakem přes Rájec-Jestřebí jsou do Velkých Opatovic srovnatelné.

Častější spojení Brno – Boskovice

Prodloužení vybraných spojů do Rájce-Jestřebí zajistí i častější spojení ve špičkách pracovních dní do Boskovic. Např. v odpolední špičce po 15. hodině bude možné využít do Boskovic vlaky odjíždějící z Brna každých 15 minut. Konkrétně odjezdy linky S2 z Brna v 15:00 s přestupem ve Skalici nad Svitavou na linku 250 s jízdní dobou cca 64 minut, v 15:15 vlak s přestupem v Rájci-Jestřebí s jízdní dobou 60 minut, v 15:29 vlak s přestupem ve Skalici na linku S21 s jízdní dobou cca 62 minut a v 15:44 vlak s přestupem ve Skalici na linku S21 s jízdní dobou 47 minut.

Přímé autobusové spojení Brno, Královo Pole – Boskovice

Byť bude nově zavedeno přímé autobusové spojení až devětkrát v pracovních dnech ve školním roce, konkrétně třikrát v ranní špičce do Brna a šestkrát v odpolední špičce z Brna, bude toto spojení výhodné pouze pro cestující v blízkosti Brna, Králova Pole. Vzhledem k zatížení silnice I/43 je reálná jízdní doba autobusu ve špičkách pracovních dní Brno, Královo Pole – Boskovice cca 60 minut. Připočteme-li k tomu ještě cestu tramvají z centra do Králova Pole, je cestovní doba při využití autobusu z centra Brna do Boskovic o cca 40 minut delší než cesta rychlíkem linky R19 s přestupem na S21 a o cca 20 minut delší při využití osobních vlaků linky S2.

Tagy Boskovicko Jihomoravský kraj Kordis JMK
93 komentářů