Jihlava rozšíří počet jednosměrek a křižovatek s předností zprava

Vizualizace výraznějších značek na Masarykově náměstí v Jihlavě. Foto: Jihlava.euVizualizace výraznějších značek na Masarykově náměstí v Jihlavě. Foto: Jihlava.eu

Město si od úprav slibuje bezpečnější provoz.

Jihlava začíná tento týden s dalšími úpravami silničního provozu v centru města. Dojde k rozšíření přednosti zprava a zjednosměrnění řady ulic.

Město úpravy oznámilo v tiskové zprávě. Součástí je i příprava nástřiku vodorovných modrých čar v zónách nového systému parkování. Zatím malé modré tečky značí, kde se po vyčištění ulice objeví modré čáry vodorovného značení parkovacích zón.

K zavedení přednosti zprava a zjednosměrnění dojde v květnu. Například ulice Na Hliništi bude od května nově jednosměrná, a to ve směru ze Štefánikova náměstí až po ulici U Cvičiště. Zjednosměrnění se týká také části Mahlerovy ulice od Žižkovy k ulici U Pivovaru, Malátovy nebo Židovské.

Tyršova ulice kolem gymnázia zůstane jednosměrná, ale opačně od kina Dukla k sokolovně. Mezi hlavní výhody změny směru jednosměrky patří zlepšení šikmého parkování v Tyršově ulici. Některá auta zde dosud často stála pravým zadním kolem na zeleni, levé přední kolo si řidiči pohlídají snáz. Také hluk v ulici se sníží, když auta nebudou jezdit do kopce, ale z kopce na volnoběh.

V širším centru se přednost zprava nyní uplatňuje na 56 křižovatkách. Od května k nim přibude dalších 14 křižovatek, například na křížení Kosmákovy a Palackého ulice, kříženích Husovy ulice s ulicemi Věžní, Palackého a Komenského nebo na kříženích Brněnské ulice s ulicemi Lazebnická, Joštova a Křižíkova.

Nové značky na Masarykově náměstí

Účelem přednosti zprava je zklidnit dopravu a učinit ji bezpečnější, když řidiči budou před křižovatkami více obezřetní a sníží rychlost. Snížení počtu dopravních značek pak povede k větší přehlednosti těch zbývajících.

Už tento týden dojde současně k umístění nových výraznějších značek na vjezdu na Masarykovo náměstí. Z důvodu zpřehlednění dochází ke zvýraznění, sjednocení a změně všech tří dopravních značek zakazujících vjezd všech motorových vozidel na komunikaci ve východní části náměstí. Současně je odstraněna výjimka pro vjezd vozidel s parkovacím průkazem O7, která byla často zneužívána. Zároveň se letos výrazně snížil počet vydaných povolení Magistrátu města Jihlavy. U vozidel dopravujících zdravotně postiženou osobu se nic nemění. Taková auta mohou do zákazu vjezdu vjet dle obecných pravidel, a to v jednotlivých naléhavě nutných případech.

Průjezd aut přes Masarykovo náměstí je omezen od roku 2008, a to z důvodů vysokého hluku v Křížové ulici a zklidnění dopravy v centru města. Dopravní značení je umístěno z jihu za vjezdem na náměstí ze Znojemské ulice a u Sklípku, ze severu pak před kostelem sv. Ignáce.

Tagy Jihlava přednost zprava zjednosměrnění silnic
42 komentářů