JHMD vs. Vysočina: Kraj musí vydat podrobná čísla Českých drah

JHMD Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Letitý spor kraje Vysočina a Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) má za sebou další etapu. Ministerstvo vnitra nařídilo kraji, aby vydal

Letitý spor kraje Vysočina a Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) má za sebou další etapu. Ministerstvo vnitra nařídilo kraji, aby vydal dopravci podrobná čísla o výnosech a nákladech Českých drah na krajských linkách. To kraj dlouhodobě odmítal s poukazem na obchodní tajemství drah. JHMD tvrdí, že je kraj oproti drahám diskriminuje, když nechce zahrnout některé náklady do prokazatelné ztráty.

JHMD zastupuje právník Ivo Suchomel, který formálně podal žádost o údaje podle zákona o svobodném přístupu k informacím jako fyzická osoba. Předmětem žádosti bylo poskytnutí výkazů nákladů a výnosů za roky 2010 až 2018 dopravce České dráhy.

Kraj žádosti vyhověl jen částečně, když poskytl pouze informace o dopravním výkonu. „Dopravce České dráhy požadovaná data a informace považuje za data, která naplňují znaky obchodního tajemství. Z tohoto důvodu bylo poskytnutí informace odmítáno,“ uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Po úředním pingpongu spor nakonec definitivně rozhodlo ministerstvo vnitra, které vydalo takzvaný informační příkaz. Podle něj musí kraj informace poskytnout. „Povinný subjekt, tedy my, máme povinnost informace poskytnout, i když předmětné informace považujeme nadále za obchodní tajemství ČD. Informace budou tedy fyzické osobě odeslány v daném termínu,“ doplnila Svatošová.

Šéf JHMD Boris Čajánek označil verdikt ministerstva za ukončení svévole krajských úředníků. „Z předaných výkazů posoudíme, zda se krajský úřad při vypořádávání naší prokazatelné ztráty nedopouštěl diskriminace vůči společnosti JHMD. Z poskytnutých údajů musí být zřejmé, zda a do jaké výše Kraj Vysočina hradil v uplynulých letech ČD prokazatelnou ztrátu i s přiměřeným ziskem, samozřejmě včetně poplatku za dopravní cestu,“ uvedl Čajánek.

Právě poplatek za dopravní cestu je jádrem sporu obou stran. Dopravce tvrdí, že na něj má nárok v rámci prokazatelných nákladů, kraj zase říká, že přesně plní podepsanou smlouvu.

Jihočeský kraj nedávno nároky JHMD uznal a uzavřel s firmou novou smlouvu. Nově platí dopravci 125 korun za vlakový kilometr. Na Vysočině platba za vlakový kilometr činí zhruba 85 korun. Na Vysočinu připadá 29 z celkových 79 kilometrů úzkorozchodných tratí JHMD, zbytek je v jižních Čechách.

Vyjádření ministerstva vnitra (doplněno v 15:50)

Jednalo se v pořadí již o 5. rozhodnutí Ministerstva vnitra.

Žadatelem požadovanou informaci představovaly tzv. Výkazy nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě podle vyhlášky č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy. Tyto informace mají charakter finálních výkazů nákladů a výnosů, které shrnují reálné výsledky hospodaření. Povinné subjekty (mezi které patří i Kraj Vysočina) proto mají povinnost takové informace poskytovat, neboť slouží pro účely kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, jak potvrzuje četná judikatura správních soudů.

V souladu s názory správních soudů má povinný subjekt povinnost poskytnout celý Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní dopravě. Jelikož povinný subjekt ve svých předchozích rozhodnutích uvedené skutečnosti nereflektoval, a žadateli opakovaně odmítl tyto informace poskytnout, aplikovalo Ministerstvo vnitra ve svém posledním rozhodnutí ustanovení § 16 odst. 4 InfZ  a přikázalo povinnému subjektu (Kraji Vysočina) žadatelem požadované informace poskytnout. Podotýkáme, že Ministerstvo vnitra nemohlo povinnému subjektu (Kraji Vysočina) přikázat poskytnutí informace již ve svých předchozích rozhodnutích, neboť příslušná právní úprava (§ 16 odst. 4 InfZ) je aplikovatelná až od 1. ledna 2020. Do 31. prosince 2019 Ministerstvo vnitra mohlo dosud vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti pouze rušit a věc (opakovaně) vracet kraji k novému rozhodování.

Tagy České dráhy JHMD Kraj Vysočina Ministerstvo vnitra Top
16 komentářů