Dopravci Železnice

JHMD vs. Vysočina: Kraj musí vydat podrobná čísla Českých drah

JHMD Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
JHMD Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Letitý spor kraje Vysočina a Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) má za sebou další etapu. Ministerstvo vnitra nařídilo kraji, aby vydal dopravci podrobná čísla o výnosech a nákladech Českých drah na krajských linkách. To kraj dlouhodobě odmítal s poukazem na obchodní tajemství drah. JHMD tvrdí, že je kraj oproti drahám diskriminuje, když nechce zahrnout některé náklady do prokazatelné ztráty.

JHMD zastupuje právník Ivo Suchomel, který formálně podal žádost o údaje podle zákona o svobodném přístupu k informacím jako fyzická osoba. Předmětem žádosti bylo poskytnutí výkazů nákladů a výnosů za roky 2010 až 2018 dopravce České dráhy.

Kraj žádosti vyhověl jen částečně, když poskytl pouze informace o dopravním výkonu. „Dopravce České dráhy požadovaná data a informace považuje za data, která naplňují znaky obchodního tajemství. Z tohoto důvodu bylo poskytnutí informace odmítáno,“ uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Po úředním pingpongu spor nakonec definitivně rozhodlo ministerstvo vnitra, které vydalo takzvaný informační příkaz. Podle něj musí kraj informace poskytnout. „Povinný subjekt, tedy my, máme povinnost informace poskytnout, i když předmětné informace považujeme nadále za obchodní tajemství ČD. Informace budou tedy fyzické osobě odeslány v daném termínu,“ doplnila Svatošová.

Šéf JHMD Boris Čajánek označil verdikt ministerstva za ukončení svévole krajských úředníků. „Z předaných výkazů posoudíme, zda se krajský úřad při vypořádávání naší prokazatelné ztráty nedopouštěl diskriminace vůči společnosti JHMD. Z poskytnutých údajů musí být zřejmé, zda a do jaké výše Kraj Vysočina hradil v uplynulých letech ČD prokazatelnou ztrátu i s přiměřeným ziskem, samozřejmě včetně poplatku za dopravní cestu,“ uvedl Čajánek.

Právě poplatek za dopravní cestu je jádrem sporu obou stran. Dopravce tvrdí, že na něj má nárok v rámci prokazatelných nákladů, kraj zase říká, že přesně plní podepsanou smlouvu.

Jihočeský kraj nedávno nároky JHMD uznal a uzavřel s firmou novou smlouvu. Nově platí dopravci 125 korun za vlakový kilometr. Na Vysočině platba za vlakový kilometr činí zhruba 85 korun. Na Vysočinu připadá 29 z celkových 79 kilometrů úzkorozchodných tratí JHMD, zbytek je v jižních Čechách.

Vyjádření ministerstva vnitra (doplněno v 15:50)

Jednalo se v pořadí již o 5. rozhodnutí Ministerstva vnitra.

Žadatelem požadovanou informaci představovaly tzv. Výkazy nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě podle vyhlášky č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy. Tyto informace mají charakter finálních výkazů nákladů a výnosů, které shrnují reálné výsledky hospodaření. Povinné subjekty (mezi které patří i Kraj Vysočina) proto mají povinnost takové informace poskytovat, neboť slouží pro účely kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, jak potvrzuje četná judikatura správních soudů.

V souladu s názory správních soudů má povinný subjekt povinnost poskytnout celý Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní dopravě. Jelikož povinný subjekt ve svých předchozích rozhodnutích uvedené skutečnosti nereflektoval, a žadateli opakovaně odmítl tyto informace poskytnout, aplikovalo Ministerstvo vnitra ve svém posledním rozhodnutí ustanovení § 16 odst. 4 InfZ  a přikázalo povinnému subjektu (Kraji Vysočina) žadatelem požadované informace poskytnout. Podotýkáme, že Ministerstvo vnitra nemohlo povinnému subjektu (Kraji Vysočina) přikázat poskytnutí informace již ve svých předchozích rozhodnutích, neboť příslušná právní úprava (§ 16 odst. 4 InfZ) je aplikovatelná až od 1. ledna 2020. Do 31. prosince 2019 Ministerstvo vnitra mohlo dosud vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti pouze rušit a věc (opakovaně) vracet kraji k novému rozhodování.

16 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Zbyněk

Tak, oni se o to soudí a pro příklad jiného kraje je to jejich obchodní tajemství veřejně dostupné. Připočitejte inflaci za tu dobu a zhruba je to podobné. Viz. : https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1640745

Jerry

Co se jhmd nelíbí mají málo peněz od kraje a ze sfdi?

Vít Jůza

To je dost známo, že málo!

Hen ten oný

Tak nevím, ale já jsem z toho jelen. „Ministerstvo vnitra mohlo dosud vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti pouze rušit a věc (opakovaně) vracet kraji k novému rozhodování“. Hlavně aby Ministerstvo vnitra neopomnělo odmítnout žádost o povolení zrušit Jindřichohradecké místní dráhy. 🤣

Anonym

Mě by spíš zajímala smlouva JHMD+kraj (asi někde je, v článku by mohl být výtah) Jestli tam je ale napsáno, že 10 let bude dostávat JHMD za kilometr 85 korun, tak nevím co se řeší. A nedivím se kraji, že nechce platit víc.

Core

A co když je ta smlouva protizákonná? A má se vůbec Kraj chovat jako bezohledný kapitalista a vydírat ekonomicky slabšího a přivést ho zu grund, zatímco ČD bude strkat peníze horem spodem? Neměl by spíš přistupovat je všem stejně, když už rozděluje peníze daňových poplatníků?

Flinta

Jenže se mění zákony upravující danou oblast a pokud je smlouva v některém bodě v rozporu se zákonem, je toto ustanovení neplatné a musí být po vzájemném vyjednávání uvedeno do souladu se zákonem. Žádná smlouva není nad zákon. Navíc bez zveřejnění požadovaných informací není možné posoudit, zda kraj nezvýhodňuje některého dopravce, což by bylo rovněž nezákonné. Podmínky pro všechny dopravce musí být rovné.

Flinta

Jsem velmi zvědavý na porovnání přístupu kraje k ČD a k JHMD.

noerf

Flinta: bude to zajímavé. Ale pokud by zde byl předpoklad, že ČD jsou levnější, tak to JHMD dělat nebude.

Flinta

Ale to přece nejde posoudit bez přístupu k požadovaným informacím. Navíc nejde jen o konkrétní částku za km, ale hlavně o to, jaké konkrétní položky kraj Českým drahám proplácí v prokazatelné ztrátě, zda má rovný přístup k ČD i JHMD.

libor

jako dobrý, státní moloch pod názvem ČD nemusí ukázat nic, ale soukromej subjekt musí vše a všude. welcome to the czech republic

zdeněk

tak se odstěhuj

jirka

proč by se měl diskutující za jeho názor hned stěhovat ?? podobné osobní rady si laskavě zde odpusťte

náhodný kolemjdoucí

Tam ale nejde o to, zda mají či nemají něco ukazovat ČD, těm to může být fuk.
Nic ukazovat nechce státní moloch pod názvem „kraj Vysočina“ – a právě to mi přijde podezřelé.

DPP odbornik

Tech 46 jedincu, co dalo minus, je fakt smutnych.

nowas

A já jsem tam ještě jedno přidal, protože napsal naprostou kravinu.

Partneři


Czechtoll

pst
podcast