cargo

Jak tvořit záchrannou uličku? Řidičům na dálnicích poradí nový piktogram

Nová cedule "Záchranná ulička". Pramen: EltodoNová cedule "Záchranná ulička". Pramen: Eltodo

Na proměnlivých dálničních tabulích se v březnu začaly objevovat nové piktogramy, které ukazují řidičům správný způsob tvorby takzvané záchranné uličky.

Na proměnlivých dálničních tabulích se v březnu začaly objevovat nové piktogramy, které ukazují řidičům správný způsob tvorby takzvané záchranné uličky. Na objednávku Ředitelství silnic a dálnic je instaluje společnost Eltodo.

Celkem se nový symbol bude objevovat na 63 informačních portálech, je přitom nutné jej do každého nahrát zvlášť. Hotovo má být do konce května 2020. Původní předpoklad byl duben, podle Eltoda ale práce zdržela virová nákaza Covid-19. Hotovo je 13 portálů, prioritně přitom instalace probíhala kvůli zahájení stavebních prací na D1.

„Je to jeden ze způsobů, jak připomenout řidičům pravidla bezpečného chování na dálnicích,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Symbol záchranné uličky bude řidiče informovat o tom, jak vytvořit správný průjezd pro složky integrovaného záchranného systému.

Bude se přitom objevovat ve dvou případech: 1. Při celostátních osvětových kampaních. 2. V místě již vzniklé kolony, kde je umístěn informační portál. ŘSD chce mimo jiné dostat do obecného povědomí změnu pravidel, která začala platit na podzim 2018.

Zatímco do té doby se vozidla na vícepruhové komunikaci tlačila většinově k levé straně, nově systém odpovídá pravidlům okolních zemí, tedy doleva se řadí jen vozidla v levém pruhu, v ostatních pruzích doprava. Podle ŘSD řada řidičů stále uličku tvořit neumí. „Šířka vytvořené uličky musí být minimálně tři metry a musí být vytvářená hned při tvorbě kolony. Každá prodleva může ohroženého člověka stát zdraví nebo dokonce život,“ uvedl manažer Eltoda Dušan Krajčír.

Zakázka na instalaci nových piktogramů má hodnotu 840 tisíc korun.

Piktogram Záchranná ulička. Pramen: Eltodo

Piktogram Záchranná ulička. Pramen: Eltodo

Kde budou nové piktogramy k vidění:

– 3 informační portály na komunikaci I/35
– 11 informačních portálů na D0
– 16 informačních portálů na D1
– 5 informačních portálů na D3
– 1 informační portál na D4
– 2 informační portály na D6
– 3 informační portály na D7
– 3 informační portály na D8
– 11 informačních portálů na D11
– 6 informačních portálů na D35
– 2 informační portály na D55

Tagy dálnice Eltodo ŘSD záchranná ulička
21 komentářů