dpp

Hřiště u dálnice D3 jitří vášně na jihu Čech. Starosta poukazuje na supermarket

Rozestavěná D3 u Budějovic a supermarket před otevřením. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářRozestavěná D3 u Budějovic a supermarket před otevřením. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

V případě podání žádosti o povolení hřiště jako stavby dočasné s možností dalšího prodloužení je možné jej povolit, tvrdí ministerstvo.

Dění kolem budované dálnice D3 na obchvatu Českých Budějovic ozvláštnil spor o umístění dětského hřiště těsně k dálnici. Na případ upozornil starosta města Rudolfova Vít Kavalír, když v městských novinách vyjádřil rozhořčení nad tím, že ministerstvo dopravy nechce v osadě Hlinsko hřiště povolit.

„Je to lokalita v klidné části Hlinska za protihlukovou stěnou v dostatečné vzdálenosti od budoucí dálnice D3. Přesto jsme byli nuceni se dotázat dopředu na ministerstvu dopravy, zda danou stavbu dětského hřiště dovolí. Bohužel se nám dostalo zamítavého stanoviska,“ napsal starosta, přičemž v nadpisu uvedl, že ministerstvo vystavilo záměru „nepochopitelně stopku“.

Následně citoval dopis od ministerstva, že záměr je v rozporu s rozhodovací praxí, která „neumožňuje trvalou stavbu umístit a realizovat blíže než 50 metrů od osy přilehlého jízdního pásu dálnice“.

„Tohle rozhodnutí by se dalo i pochopit, kdybychom o pár set metrů dál neměli úplně jiný stavební případ, který povolení mohl dostat. Konkrétně je pro mě na základě tohoto sdělení ministerstva dopravy absolutně nepřijatelná stavba obchodu Billa v nedalekém Vrátě, která také rozhodně nesplňuje daných 50 metrů od osy přilehlého pásu dálnice D3,“ rozhořčil se Kavalír.

Dle měření deníku Zdopravy.cz s pomocí mobilního telefonu je Billa od osy jízdního pásu vzdálená zhruba 30 metrů. Deník Zdopravy.cz proto požádal o vyjádření ministerstvo dopravy. Mimo jiné z něj plyne, že město by mohlo žádat o povolení pro hřiště jako pro dočasnou stavbu s možností prodloužení. Výjimku z 50 metrů může dostat i trvalá stavba, pokud se do 300 metrů od stavebního záměru nachází jiná legálně povolená stavba.

Celé vyjádření ministerstva dopravy

Rozhodovací praxi v ohledu dodržovaní jmenovitě vymezených vzdáleností od osy přilehlého pásu dálnice pro umisťování a provádění staveb v silničním ochranném pásmu dálnic uplatňujeme v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád. Tato praxe neumožňuje umístit trvalou stavbu blíže než 50 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, pokud se v daném území do 300 m od záměru žadatele již nenachází jiná legální stavba trvalého charakteru (povolení se v tomto případě může vydat pouze po hranici této stávající stavby) viz Ministerstvo dopravy ČR – Pozemní komunikace (mdcr.cz).

Pomineme-li otázku, zda-li je dané místo pro dětské hřiště vůbec vhodné, jde o to, že o stavbu dětského hřiště poblíž stavby tělesa dálnice D3 bylo požádáno jako o stavbu trvalou, přičemž Ředitelství silnic a dálnic ČR mělo ke stavbě výhrady z hlediska možné kolize s probíhající stavbou a doporučilo stavbu provést až po ukončení stavby dotčené dálnice.

Pro doplnění uvádíme, že:

– zamítavé správní rozhodnutí k tomuto dětskému hřišti doposud nebylo vydáno,
– v případě podání žádosti o povolení hřiště jako stavby dočasné s možností dalšího prodloužení je možné jej povolit,
– díky změnám souvisejícím s novým stavebním zákonem se už od 1. 7. 2024 tato agenda neřeší na silničních správních úřadech (tedy ani u nás) a řeší to pouze stavební úřad příslušný k povolení stavby a vlastník dálnice je pouze účastníkem v řízení u staveb, které jsou v ochranném pásmu dálnice.

Tagy D3 hřiště u dálnice Rudolfov Úsilné - Hodějovice
28 komentářů