Garáž Klíčov slaví 50 let, DPP na sobotu připravil Den otevřených dveří

Garáž Klíčov. Foto: DPPGaráž Klíčov. Foto: DPP

Garáž se stane jednou ze základen pro trolejbusový provoz.

Fanoušci dopravy budou mít zítra možnost prohlédnout si jednu z největších garáží Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). U příležitosti 50. výročí od vzniku autobusového zázemí připravil DPP Den otevřených dveří. Proběhne v sobotu 1. dubna 2023 od 10 do 16 hodin. V rámci akce si návštěvníci budou moct prohlédnout zázemí či technické prostory areálu, vozový park a užít si další doprovodný program včetně komentovaných projížděk. Pro návštěvníky akce bude k dispozici speciální autobusová linka v trase Letňany – Garáž Klíčov – Letňany, kterou bude DPP vypravovat v desetiminutových intervalech. Vstup na akci je zdarma.

DPP pro návštěvníky Dne otevřených dveří na Klíčově nachystal přehlídku současné techniky včetně pracovních vozidel a vnitropodnikové dopravy. Nebudou chybět historická vozidla, zájemci budou moct také nahlédnout do zázemí provozovny. Během Dne otevřených dveří budou na Klíčově probíhat ukázky pohotovostních a vyprošťovacích vozidel, návštěvníci si mohou také prohlédnout výstavu fotografií mapující výstavbu garáže včetně unikátní klíčovské haly. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na komentované projížďky se zaměřením na elektromobilitu elektrobusem Škoda 36BB po areálu garáže včetně odstavné plochy. První komentovaná projížďka začíná v 10.30, poslední pak v 15.30, projížďka trvá zhruba 20 minut.

Je připraven i program pro nejmenší návštěvníky, kteří se mohou těšit na různé soutěže, např. na šlapacích motokárách, fotokoutek, skákací atrakce nebo kreativní workshop. Na Dni otevřených dveří nebude chybět stánek Střední průmyslové školy dopravní (SPŠD), infostánek pro zájemce o povolání řidiče autobusů, ale také stánek Fanshopu DPP, ve kterém si návštěvníci budou moct zakoupit propagační předměty s dopravní tematikou, včetně výroční turistické vizitky k padesátinám garáže Klíčov, a samozřejmě stánky s občerstvením.

Doprava na akci

Od stanice metra C Letňany bude DPP na akci vypravovat v pravidelném intervalu deseti minut speciální autobusovou linku s označením „Den otevřených dveří Garáž Klíčov“ v trase Letňany – Garáž Klíčov – Letňany. První spoj odjíždí z Letňan v 9.45 a poslední odjíždí z garáže v 16.19. Kromě toho bude ke garáži Klíčov zajíždět ve směru z Letňan i z Palmovky trolejbus na lince č. 58.

Stručně z historie garáže Klíčov

První návrhy k vybudování garáže na Klíčově vznikaly již ve 40. letech 20. století. V 50. letech existoval záměr vytvořit trojúhelník garáží Klíčov, Dejvice a Kačerov, který by pokrýval potřebu vypravení autobusů pražské MHD, přičemž podle původní představy měl být provoz na Klíčově zahájen už v roce 1960. Podle plánu z přelomu 50. a 60. let se počítalo s Klíčovem jako garáží pro 48 trolejbusů a dvěma halami po 96 autobusech, nicméně v červenci 1960 se už s trolejbusy na Klíčově vůbec nepočítá. Projektování stavby se prodlužovalo a zahájení výstavby neustále odkládalo. Teprve na začátku května 1966 dostává výstavba garáže Klíčov územní rozhodnutí. V mezičase DPP denně vypravoval 362 autobusů (ve stavu jich měl 438) ze dvou garáží: Dejvice a Pankrác, což bylo pro obsluhu rozrůstající se severní části města značně neekonomické řešení. Na podzim 1966 navíc dochází k zásadní změně konstrukčního řešení střechy hlavní haly. Projekt pochází z pera inženýra Josefa Zemana, který se podílel i na projektování Žďákovského mostu. Teprve 8. července 1968 dostává stavba garáže Klíčov stavební povolení a stavba tak může začít.

Až na konci října 1972 DPP přebírá do částečného užívaní nedokončenou administrativní budovu a až 5. března 1973 DPP z garáže Klíčov vypravuje prvních 37 autobusů. Na konci třetího kvartálu roku 1973 měla garáž Klíčov ve stavu už 177 autobusů Karosa ŠM 11, o rok později je to už 246 vozidel. Odstavná plocha se začíná budovat teprve na konci roku 1974. Až v květnu 1978, tj. necelých šest let od zahájení provozu, je po sérii reklamací, dokončení všech nedodělků a oprav vydáno kolaudační rozhodnutí pro administrativní budovu a další provozy, pro odstavnou plochu až v květnu 1981.

Současnost garáže Klíčov

Garáž Klíčov, která je v současnosti spolu s Řepy největší z pěti garáží DPP co do počtu vozidel, tvoří čtyři objekty – parkovací hala pro 98 vozů, ke které přiléhá hala denního ošetření a denních kontrol, dále administrativní budova spojená s dílenskou halou a dvě menší haly sloužící k mytí autobusů. V jedné se myjí spodní části vozů a agregátů a druhá slouží k úklidu interiéru. Autobusy mají k dispozici také prostornou odstavnou plochu s kapacitou 165 míst a další venkovní parkovací místa s kapacitou přibližně 40 míst. K zajištění ranní špičky vypravuje garáž Klíčov celkem 225 autobusů (včetně zajištění náhradní autobusové dopravy a operativních záloh), odpoledne se pak jedná o 223 autobusů.

V garáži Klíčov k 28. únoru 2023 působilo celkem 661 řidičů autobusů a 19 pracovníků výpravny. O servis, údržbu a opravy vozidel se na Klíčově stará celkem 151 zaměstnanců DPP.

Stav vozového parku garáže Klíčov k 28. únoru 2023

1 Trolejbus Škoda 24Tr Agora
15 ks Solaris Urbino 8,9 LE
10 ks Solaris Urbino 10,5
95 ks SOR NB12
9 ks SOR BN12 LE
3 ks Iveco Crossway LE
140 ks SOR NB18
Celkem 273 vozidel

Nejbližší budoucnost garáže Klíčov

DPP v nedávné době v garáži Klíčov zrekonstruoval administrativní budovu a vyměnil její opláštění. Vybudoval také nové pracoviště TK, kde probíhají celkové kontroly autobusů včetně testování brzd na brzdové stolici a geometrie náprav. V nejbližší budoucnosti zde DPP připravuje zateplení hal, kde probíhají opravy a kontroly autobusů a výstavbu nové karosárny.

Garáž Klíčov se po padesáti letech od svého zprovoznění vrací k původnímu účelu. Společně s garáží Řepy bude sloužit jako hlavní depo pro trolejbusy a elektrobusy pro připravované elektrifikační projekty autobusových linek. Zatímco Řepy pro ty v levobřežní části města, Klíčov pro linky na pravém břehu Vltavy.

V souvislosti s projektem elektrifikace autobusové linky č. 140 Palmovka – Miškovice a její proměnou na trolejbusovou linku č. 58 DPP v loňském roce v garáži Klíčov vybudoval prvních 16 nabíjecích míst pro kloubové trolejbusy, které budou linku obsluhovat. Kromě toho zde vybudoval další dvě nabíjecí místa pro elektrobusy. V současnosti DPP připravuje další elektrifikační projekty autobusových linek č. 201 a 112, pro které soutěží projektanta a v těchto dnech vyhodnocuje obdržené nabídky. V návaznosti na elektrifikaci těchto dvou linek DPP připravuje v garáži Klíčov vybudování dalších až 100 nabíjecích míst především pro trolejbusy, ale i elektrobusy. Do budoucnosti DPP proto počítá s elektrifikací většiny vozového parku garáže Klíčov.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Garáž Klíčov
2 komentáře