Frenštát pod Radhoštěm řeší možný obchvat, zvažuje varianty

Pracovní 3D vizualizace navržené varianty obchvatu Frenštátu pod Radhoštěm. Zdroj: Město Frenštát pod RadhoštěmPracovní 3D vizualizace navržené varianty obchvatu Frenštátu pod Radhoštěm. Zdroj: Město Frenštát pod Radhoštěm

Město se připravuje na scénář, kdy by jej více zatížila kamionová doprava.

Radní Frenštátu pod Radhoštěm zadali zpracování nezávazné studie s cílem zpřesnění již v územních plánech vymezených ploch určených pro severní obchvat a přeložku silnice II/483. Deníku Zdopravy.cz to řekla mluvčí města Iva Vašendová.

V budoucnu by podle Vašendové mohla být rezerva využita buď pro variantu severo-východního obchvatu, nebo jako územní rezerva pro případné nové dílčí obslužné komunikace II. nebo III. třídy.

„Veškeré aktuální kroky ve vztahu k zadání studie přitom neslouží jako příprava na aktuální realizaci severo-východní varianty obchvatu, ale kladou si za cíl „připravenost“ a možnost variantního řešení v případě, že taková situace v budoucnu nastane, a to například vzhledem ke zvýšené zátěži kamionovou dopravou v souvislosti s budováním průmyslových zón v Mošnově a Kopřivnici, plánovanému obchvatu Vlčovic nebo omezení kamionové dopravy přes obec Bílá směr na Slovensko,“ vysvětlila Vašendová.

Rezerva pro budoucnost

Jak Vašendová dodala, pokud taková potřeba nevznikne, nebude důvod východní část varianty stavět.

„Z hlediska odpovědného přístupu je vhodné se tímto tématem a touto možností aktivně zabývat a to proto, aby budoucí generace, které budou řídit naše město, měly případně s čím v rámci rezervy v daném území pracovat,“ uvedla Vašendová.

Veřejné projednání

Od samého počátku zapojilo vedení města do přípravy tohoto projektu veřejnost. Na prvním veřejném projednání v říjnu 2023 se řešil požadovaný obsah studie před jejím zadáním. Toto bylo projednáno i zastupitelstvem města, které vzalo na vědomí zadání studie.

Následné projednání a představení nezávazné studie proveditelnosti ke zjištění možné trasy severní varianty obchvatu města mělo za cíl občanům města představit první návrh trasy. Ten mohla veřejnost připomínkovat a nyní probíhá vypořádání jejich podnětů a dotazů. Poté se zástupci města a zpracovatele studie opět setkají s občany při dalším veřejném projednání.

Tagy Frenštát pod Radhoštěm II/483 obchvat Frenštátu pod Radhoštěm
8 komentářů