dpp

Expanze trolejbusů v Jihlavě má zelenou, okolí výrazně neovlivní

Nová trolejbusová trať v Jihlavě. Foto: ElektrolineNová trolejbusová trať v Jihlavě. Foto: Elektroline

V jihozápadní části Jihlavy by měly přibýt čtyři kilometry nových trolejbusových tratí.

Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) zdolal důležitou překážku na cestě k rozšíření trolejbusů do jihozápadní části města. S novým podáním k projektu Jihozápadní trolejbusové tangenty uspěl v procesu posuzování vlivů na okolí (EIA). Podle posuzovatelů z Odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina nebude mít projekt významný negativní vliv na okolí, a nemusí tak do podrobného zkoumání (tzv. velká EIA).

V Jihlavě by tak měly přibýt více než čtyři kilometry nové trolejbusové trati. Zbudování Jihozápadní trolejbusové tangenty má umožnit náhradu stávajících autobusových linek za trolejbusové. V případě použití elektrobusů by mělo nové vedení umožnit dobití jejich baterií.

Dopravní podnik plány vysvětluje nadměrným provozem autobusů produkujících množství emisí a hluku v jihozápadní části města, kde nyní infrastruktura pro trolejbusový provoz chybí. Řešená varianta má emisní a akustickou zátěž snížit. Přispět má rovněž „k vyšší efektivitě propojení a návaznosti MHD“ v dotčené části Jihlavy.

Jak vyplývá z předložené dokumentace, nová trať se napojí na stávající trolejbusovou síť v křižovatce ulic Znojemská a Hradební, odkud bude vedena ulicí Hradební ke křižovatce ulic Dvořákova a Žižkova. V Žižkově ulici má být modernizována trať stávající, přičemž mezi ulicemi Seifertova a Ke Skalce vznikne nové trolejové propojení.

V ulici U Cvičiště dojde k modernizaci stávající trolejbusové trati a od křižovatky ulic U Cvičiště – Žižkova směrem k ulici Rantířovská na točně u čerpací stanice Tank ONO vznikne trať nová, stejně jako v ulici u Hřbitova, kde naváže na stávající trolejbusovou trať u ulice Ke Skalce, a to zprovozněním nového úseku na části ulice Seifertova až po ulici Mahenova.

Nová měnírna

Pro posílení výkonu počítá záměr s novou měnírnou v ulici U Cvičiště. Zvolená poloha je zdůvodněna tím, že může být přímo napojena na rozvody kabelů 22kV, přičemž nevyžaduje žádné vodovodní a kanalizační přípojky ani kabelové telefonní připojení.

Výstavba by mohla podle předložené dokumentace začít příští rok v srpnu. Trvat má asi 18 měsíců, hotovo tedy může být v prosinci roku 2025.

Vyznačení polohy záměru v širších vztazích 1:10.000, zmenšeno. Červeně nové TT linky, zeleně stávající TT. Zdroj: EIA

Vyznačení polohy záměru v širších vztazích 1:10 000, zmenšeno. Červeně nové TT linky, zeleně stávající TT.
Zdroj: EIA

V Jihlavě došlo k velkému rozšíření trolejbusových tratí loni, provoz na šesti kilometrech začal letos na počátku roku.

Délka všech úseků v jednotlivých stavebních objektech:

– Novostavba trolejbusové trati na ulici Hradební v Jihlavě mezi křižovatkami s ulicemi Znojemská a Žižkova, cca 1 450 m;
– Novostavba trolejbusové trati na ul. Žižkova v úseku od ul. Seifertova po ul. Ke Skalce, cca 600 m;
– Modernizace trolejbusové trati v ul. Žižkova od ul. Ke Skalce po ul. U Cvičiště, cca 250 m;
– Novostavba trolejbusové trati v ul. Žižkova od ul. U Cvičiště po ul. Rantířovská, cca 1 000 m;
– Novostavba trolejbusové trati v ul. Seifertova a U Hřbitova, cca 950 m.

Celková délka všech modernizovaných a nově řešených trolejbusových tratí činí cca 4,25 km.

Tagy Dopravní podnik města Jihlavy Jihlava trolejbusy Jihlava
13 komentářů