Elektromobily dostanou svoji vlastní značku, stát začíná posílat oznámení o konci „technické“

Měření emisí, ilustrační foto. Autor: MDČRMěření emisí, ilustrační foto. Autor: MDČR

Ministerstvo dopravy začíná od pondělí automaticky rozesílat majitelům vozidel informaci o tom, že se blíží konec platnosti jejich technické prohlídky.

Ministerstvo dopravy začíná od pondělí automaticky rozesílat majitelům vozidel informaci o tom, že se blíží konec platnosti jejich technické prohlídky. Možnost zatím nabídne pouze majitelům datových schránek.

Oznámení bude registr vozidel rozesílat 60 dnů před koncem platnosti technické prohlídky. „Každý provozovatel vozidla s datovou schránkou tedy dostane informaci o datu, do kdy musí vozidlo přistavit na pravidelnou technickou prohlídku,“ řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Podle ní se tak rozšířila funkcionalita pro majitele datových schránek, kteří se mohou také prostřednictvím Portálu občana dozvědět o konci platnosti řidičského průkazu nebo aktuální stav svého bodového konta.

Pro majitele vozidel nastala od 1. dubna i další změna. Mohou si na jakémkoliv pracovišti registru vozidel zažádat o speciální registrační značku pro elektromobily a další auta s alternativními pohony. O registrační značku s označením „EL“ mohou požádat majitelé vozidel na elektrický, hybridní (jejichž hodnota emisí CO2 je nejvýše 50g/km) nebo vodíkový pohon. Vydání této registrační značky bude zdarma. Lhůta pro vydání je do 15 dnů od podání žádosti.

Zavedení registračních značek pro elektromobily je součástí novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která platí od 1. října 2018. Část týkající se RZ pro elektromobily je účinná od 1. dubna 2019. Důvodem odložení účinnosti byla příprava systému objednávání, výroby a distribuce značek. Změna registrační značky není povinná, bude vždy záležet na majiteli vozidla, zda si na něm ponechá klasickou registrační značku, nebo si zažádá o vydání speciální.

Značka přinese majitelům některé výhody, jako je osvobození elektrických vozidel od placení silniční daně. Odběr elektřiny pro dobíjení automobilů nepodléhá v současnosti spotřební dani. Některé výhody mohou uživatelé elektrických vozidel využívat na místní úrovni, například v Praze mohou zdarma parkovat i v zónách placeného stání.

Akční plán čisté mobility také do budoucna počítá s tím, že by uživatelé elektrických vozidel byli osvobozeni od placení dálničních poplatků a že by mohli například využívat vyhrazené jízdní pruhy ve městech.

Tagy Ministerstvo dopravy registrační značky pro elektromobily STK
17 komentářů