Dva měsíce od zahájení stavby posledního úseku D1. U Přerova pracuje stovka lidí, mizí ornice i stromy

Stavba D1 u Přerova, stav v druhé polovině února 2023. Foto: ŘSDStavba D1 u Přerova, stav v druhé polovině února 2023. Foto: ŘSD

Stavbě pomáhá příznivé počasí, může ji zastavit ještě rozhodnutí soudu.

Dva měsíce od slavnostního zahájení představilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) posun na stavbě posledního úseku dálnice D1. U Přerova probíhá vytyčování území, skrývky ornice či kácení stromů. Začíná být už také patrné, kudy dálnice povede.

Na stavbě je denně kolem stovky lidí, pomáhá nám příznivé počasí pro výstavbu,“ řekl ředitel závodu Brno ŘSD David Fiala. I když jde v podstatě na první pohled ještě o přípravné práce, v krajině je už vidět trasa dálnice.

Pracuje se také na sondování a zaměření inženýrských sítí, ochraně přejezdů stávajících sítí, likvidaci stromů a pařezů. „V březnu a dubnu by mělo dojít již k zakládání mostů a navážení konsolidačních násypů dálničního tělesa,“ dodal Fiala.

Stavbu může ještě zastavit soud. Děti Země nakonec poslaly ke Krajskému soudu v Ostravě dvě žaloby na ministerstvo dopravy. Protestují proti vydanému stavebnímu povolení. Nelíbí se jim, že ministerstvo ve dvou stavebních povoleních neuložilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) další podmínky. „Nejsou uloženy zmírňující opatření a chybí nová rozptylová studie i s vlivy imisí na zdraví,“ uvedl spolek v tiskové zprávě.

Hotovo v roce 2025

Ministerstvo dopravy vydalo v prosinci dvě stavební povolení na celkem 67 stavebních objektů. Podle Dětí Země obě povolení neobsahují řadu ochranných opatření, zejména vodních toků a krajinného rázu. Soud dosud ŘSD ani neposkytl žalobu.

ŘSD mohlo začít stavět i díky pravomocnému rozhodnutí, kdy ministerstvo zamítlo sérii rozkladů. Spolky prohrály i několik soudních sporů o neplatnost jiných rozhodnutí. Žaloba proti stavebnímu povolení je prakticky poslední hrozbou, která by ještě mohla rozsáhlou investiční akci zastavit.

Největší dálniční zakázku za posledních deset let získalo sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc, cena je 6,922 miliardy korun. Nový úsek kolem Přerova má být hotov v roce 2025. Jeho dokončením bude D1 po 58 letech kompletně hotova. Dálnice současně vyvede tranzitní dopravu z centra Přerova. Příprava úseku zaměstnávala úřady a soudy řadu let. Detailně je popsán v informačním letáku.

Stavba D1 u Přerova, stav v druhé polovině února 2023. Foto: ŘSDStavba D1 u Přerova, stav v druhé polovině února 2023. Foto: ŘSDStavba D1 u Přerova, stav v druhé polovině února 2023. Foto: ŘSDZákladní kámen úseku D1 Říkovice - Přerov (prosince 2022). Pramen: MDČRVizualizace dálnice D1 u Přerova. Foto: ŘSDBudoucí D1 Říkovice - Přerov. Pramen: ŘSD
Tagy D1 D1 Přerov - Řikovice Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
57 komentářů