Dva a čtvrt roku čekání. Letiště Praha obhájilo u MŽP kladné stanovisko k nové ranveji

Hlavní ranvej pražského letiště. Pramen: Letiště PrahaHlavní ranvej pražského letiště. Pramen: Letiště Praha

Letiště získalo klíčový souhlas k ranveji v říjnu 2011 po dlouhém a složitém procesu EIA. Od té doby se stavba odkládá.

Letiště Praha může dál snít o výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy, která bude rovnoběžná s dnešní hlavní ranvejí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) aktuálně prodloužilo platnost souhlasného stanoviska z procesu posouzení vlivů na okolí (EIA), které vydalo už v roce 2011.

MŽP přitom žádost o další pětileté prodloužení zkoumalo nezvykle dlouho, přes dva a čtvrt roku. Letiště muselo některé podklady doplnit. Prodloužení kladného stanoviska nebylo vůbec samozřejmé, nakonec ale ministerstvo rozhodlo, že „nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí“. Platnost souhlasu tak byla prodloužena do 26. října 2026 (o pět let, od října 2021).

Letiště získalo klíčový souhlas k ranveji v říjnu 2011 po dlouhém a složitém procesu EIA; stalo se tak až na druhý pokus. Tehdy se počítalo s tím, že nová ranvej začne sloužit letadlům v roce 2014 či 2015. Od té doby se stavba odkládá, stanovisko EIA bylo nyní prodlouženo už podruhé. V roce 2020 se mluvilo o výstavbě v letech 2025 až 2028, naposledy se hovořilo o začátku výstavby ve 30. letech.

„Rozhodnutí vítáme, v tuto chvíli je pro nás prioritou rozšíření terminálové kapacity a finalizace podkladů pro územní řízení paralelní dráhy,“ uvedla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková.

Nová ranvej má sloužit jen pro přistání, stávající hlavní dráha pak jen pro vzlety. Současná záložní ranvej RWY 12/30 bude zrušena. Podmínkou otevření paralelní ranveje pak je noční provozní uzavírka.

Dokumentace EIA počítá s maximální kapacitou letiště 21,2 milionu cestujících. Další podrobnosti jsou v aktuálním rozhodnutí MŽP.

Parametry nové ranveje (Pramen: dokumentace EIA)
– osová vzdálenost od stávající RWY 06/24 1 525 m,
– stavební délka dráhy 3 550 m; práh dráhy (dále jen „THR“) 24L trvale posunut o 150 m,
– šířka dráhy 45 m (s nejvyšší únosností), 60 m (základní), 75 m (vč. postranních pásů),
– pás dráhy: délka 3 670 m – přesah 60 m před a za konec dráhy; šířka 300 m
– předpolí (za konci obou směrů RWY): 150 x 240 m pro oba směry (předpolí začíná u THR), u THR 06R je součástí koncová bezpečnostní plocha (dále jen „KBP“), u THR 24L je jeho součástí dojezdová dráha,
– koncová bezpečnostní plocha (KBP) za konci obou směrů RWY: u THR 06R délky 325 m a šířky 300 m, u THR 24L délky 240 m a šířky 300 m,
– únosnost dráhy bude odpovídat ACN (Aircraft Clasification Number) vytipovaných kritických letadel (Airbus 340-500, 600) která mohou využívat dráhu výše uvedených parametrů,
– vozovka dráhy se předpokládá u THR s cementobetonovým krytem, ve střední části se živičným krytem,
– příčný sklon dráhy bude střechovitý

Tagy letiště praha paralelní dráha
86 komentářů