Drážní úřad odebral JHMD licenci k provozování drážní dopravy

JHMD, poslední vlak do Obrataně (2. 10. 2022) před pauzou na neurčito. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD, poslední vlak do Obrataně (2. 10. 2022) před pauzou na neurčito. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Jde o bezprecedentní případ. Drážní úřad ještě řízení o odebrání licence pro finanční nezpůsobilost s osobním dopravcem nevedl.

Drážní úřad minulý týden po více než roce završil správní řízení o zrušení oprávnění k provozování drážní dopravy společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Výsledkem je odebrání licence z důvodu finanční nezpůsobilosti. Uvedla to mluvčí úřadu Pavlína Straková.

Společnost je od začátku září v insolvenčním řízení a od začátku října v úpadku. Od 3. října neprovozuje drážní dopravu, protože jí skončila pětiletá platnost osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. O 14 dnů později skončila také pětiletá platnost jednotného osvědčení o bezpečnosti dopravce.

Nyní tedy přišla i o samotnou licenci dopravce. Řízení o jejím odebrání začalo v říjnu 2021. Firma tehdy byla pod soudní ochranou před věřiteli, přičemž se ukázalo, že mezi věřiteli jsou i zdravotní pojišťovny a Česká správa sociálního zabezpečení. Přišlo i sdělení Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, který na dopravce podal trestní oznámení pro podezření na trestný čin neodvedení daně. Drážní úřad nicméně řízení několikrát přerušil a definitivně je obnovil až po zahájení insolvenčního řízení koncem loňského září.

Podle zákona o dráhách se za finančně nezpůsobilého považuje ten, kdo dluží nedoplatky na daních, pojistném nebo penále na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Pokud držitel licence přestane tyto podmínky splňovat, rozhodne Drážní úřad o odejmutí licence dopravce.

„Řízení o odejmutí licence bylo v loňském roce na žádost společnosti přerušeno. Jindřichohradecké místní dráhy však ve stanovených lhůtách nepředložily podklady dokládající zlepšení jejich finanční situace a nebyly tak schopny prokázat, že plní podmínky způsobilosti podle zákona o dráhách,“ uvedl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Jde o bezprecedentní případ. Drážní úřad podle Koláře ještě řízení o odebrání licence pro finanční nezpůsobilost s osobním dopravcem nevedl, zcela jistě to platí pro dopravce v závazku.

Tagy Drážní úřad insolvence JHMD JHMD licence
87 komentářů