Dráhy pohnaly SŽDC k soudu, chtějí náhradu za srážku vlaku s padlým stromem

Srážka spěšného vlaku s padlými stromy 4. února 2014 u Jindřichova ve Slezsku. Autor: Drážní inspekceSrážka spěšného vlaku s padlými stromy 4. února 2014 u Jindřichova ve Slezsku. Autor: Drážní inspekce

Mezi Českým drahami a Správou železniční dopravní cesty se rozhořel zajímavý soudní spor, zřejmě první svého druhu. Dráhy vymáhají na

Mezi Českým drahami a Správou železniční dopravní cesty se rozhořel zajímavý soudní spor, zřejmě první svého druhu. Dráhy vymáhají na správci infrastruktury více než 1,1 milionu korun jako náhradu za škodu, která vznikla najetím vlaku do popadaných dubů. Mimořádná událost se stala v únoru 2014 u Jindřichova ve Slezsku.

„Cílem sporu není ani tak vydobýt náhradu škody v konkrétním případě, i když škoda milion korun není zanedbatelná, ale především je naším cílem dosažení prevence vzniku podobných mimořádných událostí, a tedy zamezení značného rizika vzniku újem na zdraví zaměstnanců ČD, cestujících a vzniku nezřídka velkých majetkových škod, když četnost takových událostí je značná,“ sdělil mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Deník Zdopravy.cz požádal v pátek odpoledne o vyjádření i SŽDC, případnou odpověď doplní. Nehoda nicméně spadá do období kompetenčních sporů mezi rezortem dopravy a životního prostředí o to, kdo může rozhodovat o kácení kolem tratí.

Zatímco SŽDC razila právní názor, že přednost má bezpečnost a zákon o drahách, inspekce životního prostředí považovala za nadřazený zákon o ochraně přírody a za kácení dávala pokuty. Spor nakonec částečně urovnala novela, která nabyla účinnosti loni na jaře a podle níž stačí kácení orgánům ochrany životního prostředí nahlásit 15 dnů předem. V případě sporu by měl mít rozhodující slovo Drážní úřad. Podobnou změnu zákona doporučovala už Drážní inspekce v závěrečné zprávě k nehodě.

Každopádně kácení dřevin kolem tratí stát od ukončení parního provozu před více než pětatřiceti let více či méně zanedbával. Zeleň kolem kolejí a na náspech tak měla dostatek času se rozbujet. Po snížení rizika pádu stromů na koleje dlouhodobě volá mimo jiné Federace strojvůdců. Podle tabulky zveřejněné na jejích stránkách se letos za první pololetí událo 34 srážek vlaků se stromem.

Tagy České dráhy dřeviny soud SŽDC
27 komentářů