Dráhy po sedmi letech vrátily Krnovu lokomotivu. Bude opět pomníkem u nádraží

Krnovská parní lokomotiva BS200. Pramen: Město KrnovKrnovská parní lokomotiva BS200. Pramen: Město Krnov

Město prokázalo, že parní lokomotiva z roku 1955 patří do jeho majetku. Projde opravou a vrátí se k nádraží.

Po téměř sedmi letech se v pondělí 7. června vrátila do Krnova parní lokomotiva, kterou České dráhy v roce 2014 sejmuly z podstavce vedle hlavního nádraží a převezly do areálu Klubu historie kolejové dopravy v Kněževsi na Rakovnicku. Oznámilo to město Krnov na svých stránkách.

V úterý byla lokomotiva přeložena z návěsu tahače na koleje a nyní se nachází v depu Krnovských opraven a strojíren. O návrat lokomotivy usilovalo město od roku 2019. Lokomotiva bude opravena do vystavovatelného stavu a vrácena na pomník.

„K převozu parní lokomotivy BS200 do Krnova, kde bude ze strany Českých drah provedeno její bezplatné předání městu Krnovu, došlo na základě žádosti města Krnova, které prokázalo její vlastnictví,“ uvedl ředitel Centra historických vozidel ČD Marek Plochý.

Lokomotiva byla vyrobena v pražské lokomotivce ČKD v roce 1955, šlo o tovární typ 1435 BS200. Sloužila v ostravských Chemických závodech a po vyřazení v roce 1972 byla tehdejšími Československými státními drahami věnována při příležitosti Dne železničářů městu Krnovu. Lokomotivní pomník se pak na více než 40 let stal symbolem krnovské železniční stanice.

V 90. letech ale podle města začala s vydatnou pomocí nenechavců a vandalů postupná devastace lokomotivy a město v roce 2014 požádalo České dráhy, jakožto vlastníka pozemku, aby zjednaly pořádek v okolí pomníku. „Státní dopravce úklid pojal po svém a k překvapení tehdejšího vedení města i Krnovanů nedošlo k pouhému zkulturnění prostranství. Lokomotivu, která byla ve velmi špatném stavu, železničáři demontovali a převezli do Depa historických vozidel v Lužné na Rakovnicku, odkud později putovala do základny Klubu historie kolejové dopravy v Kněževsi, kde měla být vystavena v kolekci sbírky vozidel a čekat na kompletní obnovu,“ napsalo město na svém webu.

V roce 2019 proto projevilo zájem o navrácení lokomotivy. „Po jednání s vedením Českých drah a prokázání vlastnictví lokomotivy bylo dohodnuto, že se lokomotiva převeze zpět do Krnova,“ dodal Plochý.

Po převzetí do majetku města bude lokomotiva v Krnovských opravnách a strojírnách opravena do vystavovatelného stavu a v roce 2022 by se v rámci oslav 150 let železnice na Krnovsku měla vrátit na pomník v železniční stanici Krnov. Akci podpoří Nadace okřídlené kolo finančním příspěvkem ve výši 60 tisíc korun. Zbytek nákladů, jejichž výše bude známa po prohlídce lokomotivy, ponese město Krnov, které rovněž opraví podstavec.

„Budeme muset nahradit také chybějící kolejové pole, které bylo v minulých letech demontováno a přemístěno do Železničního muzea moravskoslezského v Ostravě. Obsahovalo totiž historické kolejnice s úzkým profilem a klínové uchycení kolejnic na pražcích,“ uvedl Igor Kozelek z odboru organizačního, který měl návrat lokomotivy do Krnova na starost.

Tagy České dráhy historická vozidla Krnov parní lokomotiva Top
25 komentářů