LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

DPP poslal k posouzení tramvajovou trať na Strahov, hotova má být v roce 2025

Smyčka Dlabačov. Pramen: Hl. m. PrahaSmyčka Dlabačov. Pramen: Hl. m. Praha

V dotčené oblasti se najdou i zvláště chránění savci, především plch velký.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) udělal další krok ke zbudování nové tramvajové trati z Malovanky ke strahovskému stadionu. Plán poslal k posouzení odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy; zatím do takzvaného zjišťovacího řízení procesu zhodnocení vlivu na okolí (EIA).

Trať má měřit zhruba 1,5 kilometru, plán přitom zahrnuje výstavbu tří zastávek: Malovanka, Koleje Strahov a Stadion Strahov. Začátek je v Bělohorské ulici, kde se nový úsek napojí na stávající tramvajovou trať v křižovatce s Myslbekovou ulicí. Na Strahov povede Vaníčkovou ulicí, kde dosáhne sklonu 55 promile.

„Tramvajová zastávka Stadion Strahov je navržena jako přestupní terminál se společným využíváním nástupních hran jak pro tramvajový, tak i pro autobusový/trolejbusový provoz. Přestup v rámci terminálu je realizován režimem hrana – hrana,“ píše se v dokumentaci. Trať mají obsluhovat linky 13 a 28 (ta dnes neexistuje). Budování má trvat dvě stavební sezony, jako předběžný termín realizace se uvádějí léta 2024 až 2025.

Z hlediska životního prostředí by podle zpracovatelů neměl nastat žádný zásadní problém, a to ani s hlukem. I když i zde se najdou zvláště chránění savci. „Z dotčeného území je doložen plch velký (Glis glis), vyloučit nelze ani veverku obecnou (Scirius vulgaris). Při dodržení navržených ochranných opatření nicméně nedojde k zásadnímu dotčení jejich populací,“ stojí v dokumentaci.

Na schodech u zchátralého strahovského stadionu se zase vyskytuje lomikámen trojprstý, jehož přirozeným prostředím jsou skalnaté stepi a písčiny. „Lomikámen trojprstý v posledních letech expanduje podél železničních tratí, odkud se šíří i do okolních narušovaných biotopů. Podle genetické studie Reische (2007) jsou tyto populace odlišného genotypu, tudíž nejsou považovány za původní,“ zní závěr zpracovatelů.

Tagy dpp Nové tramvajové tratě v Praze seznam Tramvajová trať Malovanka - Strahov
50 komentářů